"Millt sagt"-kolumnerna ersätts fr.o.m. juli 2006 av "Millds blogg"

 Samtliga "Millt sagt" finns på Jan Millds hemsida, men för att göra blockerade texter tillgängliga för fler har dessa nu lagts ut även på BGF.

Se vidare menyn nedan!

Föräldrakontroll

Vissa internetföretag har program för s.k. föräldrakontroll.

Syftet, i varje fall det officiella, är som namnet antyder att barn i familjen inte ska kunna ha tillgång till för dem olämpliga internetsidor.

Behovet är i och för sig uppenbart: det finns ju sidor av alla de slag på internet, både om politik och religion, porr och våld.

Men hur fungerar det i verkligheten med denna föräldrakontroll?

Under hösten 2005 har BGF gjort en serie erfarenheter som väcker frågor om detta. Flera av våra sidor har spärrats av föräldrakontroller. Rubriceringen på Norton Security har varit "intolerans" eller "ofördragsamhet".

Hur har detta gått till?

Det är inte sannolikt att man har några program som med automatik sköter sådan klassning.

Inte heller är det väl troligt att man har enskilda personer som sitter och försöker vara smakdomare och åsiktspoliser. Det skulle bli en omöjlig uppgift, både genom alla knepiga gränsfall och genom att vara alltför tidsödande.

Nej, uppenbarligen sker klassningen genom att kunderna har möjlighet att skicka in anmälningar. Blir det tillräckligt många anmälningar spärras sidan. Eller kan det rentav räcka med en enstaka anmälan?!

Någon saklig grund behöver tydligen inte finnas. Redan de rubriker om "intolerans" och "ofördragsamhet" som företagen tillhandahåller inbjuder ju till missbruk från mörkerkrafter vilka förkastar yttrande- och informationsfrihet.

Det kräver inte mycket eftertanke för att inse att ett samhälle inte blir bättre ju mer som tolereras. Det finns företeelser som behöver direkt bekämpas, t ex brott och övergrepp mot andra människor. Redan missbruk av föräldrakontrollen är exempel på något, gentemot vilket en uttrycklig ofördragsamhet bör visas!

Bland de webbsidor som spärrats av Norton finns färska texter på "Millt sagt":

Underkänt (http://www.algonet.se/~milld/ms06/m6.html)

Gringos affärsidé (http://www.algonet.se/~milld/ms06/m5.html)

Ytterligare en betygsskala (http://www.algonet.se/~milld/ms06/m4.html)

Två domar (http://www.algonet.se/~milld/ms06/m3.html)

Man tackar... (http://www.algonet.se/~milld/ms06/m22.html)

Tillmälen (http://www.algonet.se/~milld/ms06/m2.html)

Förföljare och förföljd (http://www.algonet.se/~milld/ms06/m1.html)

Trafikrättigheter (http://www.algonet.se/~milld/ms05/m12.html)

Vill ni den totala självutplåningen? (http://www.algonet.se/~milld/ms05/m11.html)


"Den här webbsidan har blockerats av föräldrakontrollen

Webbsidan som du försöker gå till innehåller förbjudet material (användaren har blockerat webbplatsen) och har därför blockerats av föräldrakontrollen."

Så meddelar föräldrakontrollen på Glocalnet.

Meddelandet avser följande texter på "Millt sagt":

Två domar (http://www.algonet.se/~milld/ms06/m3.html)

Man tackar... (http://www.algonet.se/~milld/ms06/m22.html)

Tillmälen (http://www.algonet.se/~milld/ms06/m2.html)

Förföljare och förföljd (http://www.algonet.se/~milld/ms06/m1.html)


Även Bredbandsbolagets föräldrakontroll ger resultat. Där är dock inte "Millt sagt" som spärras, utan BGF:s huvudsida. Hela sidan. Den är märkt med "XXX" - samma beteckning som hårdporr, barnporr m.m. Försöker man komma in på en AFA-sida som t ex Motkraft slår däremot ingen spärr till på Bredbandsbolagets föräldrakontroll.

En korrespondens med Bredbandsbolaget har givit följande svar:

torsdagen den 6 april 2006 kl 08.32 skrev <abuse@bredband.com>:

Hejsan,

Föräldrakontrollen ingår i F-secures utökade version (säker plus)
och sajten har väl ingredienser som föräldrakontrollen reagerar emot.
Det omnämns våldtäkter och tidsinställda bomber på hemsidan och
det är väl allt annat än barnvänligt med handen på hjärtat.

Med vänlig hälsning

Bredbandsbolaget
Customer Security 
Email: abuse@bredband.com
Web: http://www.bredband.com

Ska detta tolkas som att

a) Det är F-secure, inte Bredbandsbolaget, som gör urvalet av vilka sidor som ska blockeras?

b) Detta sker efter objektiva kriterier, gällande lika för alla?

c) Till dessa kriterier hör att man reagerar på vissa ord, oavsett i vilket sammanhang de används?

Bredbandsbolaget hänvisade till F-secure, men därifrån har hittills inget svar kunnat erhållas.