Guilt...

Lotta Gröning på NSD blev upprörd under EU-valkampanjen 2004, när Sverigedemokraterna hade torgmöte i Luleå och spelade upp en "intervju" med Gudrun Schyman, som var helt fejkad, bara hopklipp av uttalanden från henne i andra sammanhang. Gröning fann detta ohederligt.

Till saken hör dock att SD i sammanhanget klargjorde att det var fejk (även om det fanns de som i oljud dränkte vad som sades i mikrofonen). Det var själva poängen med den fejkade intervjun att visa hur man kan manipulera verkligheten, om samvetet inte sätter några spärrar. Vilket ofta varit fallet, när TV gjort "dokumentärer" om SD.

I Aftonbladet den 2/7 -05 ges åter prov på denna teknik.

En debattartikel av Helene Lööw, där hon pläderar för att ställa upp i debatter med Sverigedemokraterna, illustreras med bilder på skinnskallar som håller upp hakkorsförsedda naziflaggor.

För att ytterligare understryka sin tes förser tidningen artikeln med underrubriken "LÅT INTE INVANDRARNA STÅ ENSAMMA MOT NAZISTERNA!.

 


Partiföreträdaren Mattias Karlsson har med anledning av detta sänt följande brev till Aftonbladets redaktion:

"Med hänvisning till punkterna 4, 5 och 13 i de pressetiska reglerna begär vi härmed att få nedanstående rättelse och genmäle publicerat i Aftonbladet. Väljer ni att inte tillmötesgå vår begäran ser vi oss tvingade att föra ärendet vidare till Allmänhetens Pressombudsman.
 
Den fria debatten är ingen taktisk fråga
 
I debattartikeln 'De kan inte tigas ihjäl', Aftonbladet 2005-07-02, pläderar historikern Hélene Lööw för att de etablerade partierna skall börja debattera med Sverigedemokraterna.
 
Hélene Lööw har vid upprepade tillfällen slagit fast att Sverigedemokraterna varken är nazister eller rasister och hon använder heller inte något av dessa kränkande epitet i sin artikel. Trots detta väljer Aftonbladet att använda underrubriken 'Låt inte invandrarna stå ensamma mot nazisterna' till hennes artikel. Tidningen låter också illustrera artikeln med en bild på en skränande nazistpöbel, som inte har någon koppling till vare sig Hélene Lööws artikel eller till Sverigedemokraterna. Aftonbladets syfte har uppenbarligen varit att vilseleda sina läsare till att tro att Sverigedemokraterna är ett nazistiskt parti.
 
Tidningens omdömeslösa agerande är en kränkning av samtliga Sverigedemokraternas medlemmar och väljare, inte minst av dem som fått sina släktingar mördade i de nazistiska koncentrationslägren, men som nu själva utpekas som nazister av Aftonbladet.
 
Beträffande själva innehållet i Hélene Lööws artikel, så säger det en del om det politiska tillståndet i Sverige att det sedan en lång tid tillbaka rasar en debatt i media mellan olika företrädare för etablissemanget kring huruvida man skall debattera med någon som inte hyser samma uppfattningar som etablissemanget, samtidigt denne själv inte tillåts yttra sig i frågan.
 
Det är också uppseendeväckande att Hélene Lööw och andra som förespråkar en debatt med Sverigedemokraterna endast motiverar sitt ställningstagande med taktiska argument.
 
Att debattera med sina meningsmotståndare är inte en fråga om taktik, det är en fråga om demokrati. Debatten och meningsutbytet är ett av de bärande fundamenten i ett demokratiskt samhälle. Att låta väljarna avgöra bärkraften i olika argument genom att möta partier som tycker annorlunda i öppen debatt borde vara lika självklart i Sverige som det är i våra nordiska grannländer och de flesta andra demokratiska stater, men detta är tyvärr inte fallet.
 
Lika självklart borde det vara att man på ett sansat och faktabaserat sätt skall kunna ifrågasätta det mångkulturella samhällssystemet och den kostsamma massinvandringspolitiken, utan att ständigt bli beskylld för att vara nazist eller rasist. Även på detta område är Sverige dock ett U-land i jämförelse med våra nordiska grannar.
 
/Mattias Karlsson
Biträdande pressekreterare (SD)"


 Se vidare:

Svar till NSD