Vem tjänar på flyktingpolitiken?

Dick Urban Vestbro, vänsterpartist och känd för mångårigt solidaritetsarbete med södra Afrika, hade en artikel i Socialistisk Debatt, nr 5/90. Det var alltså åtta år sedan, men Vestbros synpunkter har inte mindre aktualitet idag. Några citat:

 


"I massmedia fokuseras en utvisningshotad individ medan de strukturella förhållandena lyser med sin frånvaro. Det snedvridna består i att man inte erkänner nödvändigheten av utvisningar om man vill motverka lurendrejeri och stå fast vid en planerad flyktingmottagning.

Till det snedvridna hör också att flyktingen själv och dennes advokater får uttala sig ymnigt i massmedia, medan invandrarverkets tjänstemän på grund av tystnadsplikten alltid framställs som om de försvarade något skumt."

Vestbro tar sedan upp ett upprop i DN från januari -90:

"I uppropet talades polemiskt om 'att med tvång deportera medmänniskor i behov av skydd'. Innebär varje avvisning deportering? Genom användandet av begreppet 'tvångsdeportering' leds tankarna till judeutrotning eller deporteringarna till Sibirien.

Ett av uppropets krav var att 'inga avvisningar sker av krigsvägrare, de facto flyktingar eller andra med starka humanitära skäl'. Genom den sista formuleringen öppnar man för en kraftigt ökad ström av flyktingar, eftersom det finns hundratals miljoner människor på vår jord som uppfyller kravet 'starka humanitära skäl'. Att låtsas som om Sverige kan ta emot dem alla är ohederligt."

"I en situation då en viktig fråga förtigs av massmedia kan en vaken grupp människor bli banbrytande. Det märkliga i detta fall är att de radikala i princip för fram samma budskap som TV och tidningar. Eliten går denna gång med strömmen, inte mot den.

Att kultureliten kan vara opportunistisk är inget nytt. Allvarligare är att en stor del av vänstern deltar i kampanjen."

"Om man utgår från att Sverige bara kan ta emot en liten del av alla flyktingar i världen, så är vi tvungna att ha restriktioner av något slag. En sådan restriktion är att skilja politiska från ekonomiska flyktingar. Eftersom de ekonomiska flyktingarna kan förväntas försöka framställa sig som politiska kräver denna princip resurser i form av utredningspersonal. Att få kompetent sådan torde vara mycket svårt, särskilt som massmedia gör arbetet mindre attraktivt genom sin ensidiga kritik."

"Om man vill minska flyktingströmmen torde det inte finnas något effektivare än att göra några dramatiska avvisningar som blir kända i berörda länder...

Massmediakampanjer för att rädda personer som ska avvisas får då och då Invandrarverket/regeringen att ändra sig, vilket bidrar till att fler personer som inte uppfyller kriterierna ändå tar chansen att fly till Sverige."

"Under mina resor i Afrika har jag många gånger kontaktats av människor som vill komma till Sverige. I vissa fall har det rört sig om medlemmar i befrielserörelser i södra Afrika. En självklar utgångspunkt för mig är att dessa människor behövs i befrielsekampen och att det i varje fall är befrielserörelsens sak att avgöra om någon ska sändas till Europa eller ej. Att det skulle vara särskilt progressivt att hjälpa någon att komma till Sverige har aldrig fallit mig in."

"Min slutsats blir att de förtryckta som grupp inte tjänar på en generös svensk flyktingpolitik."

 


Vestbro bemöttes av Amanda Peralta och Nestor Verdinelli, latinamerikaner. De fann att Vestbro skrivit okunnigt. Denne återkom med en replik i Socialistisk Debatt nr 6/90:

"De kritiserar... svenska tjänstemän för att dessa inte tillgodoser 'människors behov av skydd', som om vi bara har förpliktelser mot dem som lyckats ta sig över gränsen till Sverige. Har inte andra förtryckta människor behov av skydd?"

"En annan förbluffande ståndpunkt är att Vänsterpartiet inte bör ha några synpunkter på vad som kan tänkas stärka motståndet mot förtrycket i olika länder eller på vilka befrielserörelser som ska stödjas. Dessa uttalanden besannar mina värsta farhågor: att flyktingfrågan används för att försvaga den antiimperialistiska solidariteten."

"Orättvisorna i världen måste avskaffas genom att fattiga och förtryckta kämpar för sina rättigheter. Vi Sverige kan visa solidaritet med andras kamp samtidigt som vi kämpar för oss själva. Denna grundtanke i Vänsterpartiet tycker Peralta och Verdinelli är utomordentligt löjlig. De skriver föraktfullt att 'vi från drömlandet Sverige ska heja på dem' och att vi inte kan 'se oss själva som små nordiska gudar med rätt att bestämma över Tredje världen och dess invånares öden'."

"En orsak till att jag tolkar flyktingmottagningen som negativ för antiimperialismen är mitt antagande att det är yngre välutbildade och andra företagsamma människor som flyr.... En brain-drain av detta slag kan säkert vara bra för Sverige, men knappast för de människor de företagsamma flyktingarna lämnar bakom sig."

"Frågan om skräp i invandrartäta bostadsområden tog jag med som exempel på att ett förtigande av skillnader mellan svenskar och invandrare kan öka fördomarna istället för att minska dem. Peralta och Verdinelli agerar precis så som jag menar att man inte ska göra om man vill motverka fördomar. De förnekar både skräpproblemet och att det skulle kunna finnas några skillnader mellan människor.

Studier av 'problembostadsområden' som utförts av Tekniska Högskolan i Stockholm visar att nedskräpning är ett av de viktigaste klagomålen vid sidan av källarstölder, oljud på nätterna och dålig service från bostadsföretagets sida. En del av nedskräpningen utförs av missanpassade svenskar, medan en annan del sannolikt utförs av vissa invandrargrupper som inte är vana att hantera sopor. Båda grupper måste påverkas för att situationen ska förbättras. Min poäng var att man inte vinner något på att förneka skillnader mellan olika grupper av människor. Om folk i ett område klagar på att någon invandrargrupp ställer sopor på loftgången menar jag att man bör gå och prata med den gruppen i stället för att döma ut de klagande som invandrarfientliga."