Tillfälligt skydd

Det sprack, får man konstatera.

NATO:s bombkrig mot Jugoslavien resulterade ju i en massflykt av albaner från Kosovo. I samband med detta åtog sig Sverige att utöver tidigare ankomna spontanflyktingar från Kosovo ta emot en kontinget kvotflyktingar.

Till skillnad från tidigare mottagning av kvotflyktingar sades denna gång klart ut att det skulle handla om bara något övergående. Dessa kosovoalbaner skulle få bara TUT (tillfälliga uppehållstillstånd) - inte PUT (permanenta uppehållstillstånd).

Nu skriver Sveriges invandringsminister Maj-Inger Klingvall, som svar på brev från av Blågula Frågors prenumeranter:

"Av de sammanlagt cirka 7.000 tillfälligt skyddsbehövande som flydde från Kosovo har hittills 2.600 återvänt frivilligt (i de flesta fall med stöd av svenska bidrag). Av resterande har 831 beviljats permanenta uppehållstillstånd, 1.302 fått avslag och 2.060 väntar på beslut. De som har beviljats permanenta uppehållstillstånd har fått stanna av fortsatta skyddsskäl, humanitära skäl eler på grund av att de hunnit få en tillräckligt stark anknytning till Sverige."

Så blev det med den tillfälliga vistelsen. Man frågar sig hur vår regering tänkte, när den beslöt att ta hit dessa kvotflyktingar!

Var det inte förutsebart,

att de flesta skulle vilja stanna kvar?

att lobbygrupper skulle mobiliseras för deras sak?

att gällande regler medgav segdragna processer?

Om regeringen menat allvar med att dessa kosovoalbaner alla skulle återvända när kriget var över, då skulle man från början ha klartgjort, att det inte kan bli fråga om sedvanligt processande i varje enskilt fall. Skulle ett sådant förbehåll inte ha kunnat accepteras, då borde vi aldrig tagit emot några kvotflyktingar från Kosovo.

 


FÖR ÖVRIGT strömmar asylsökande bosnier nu (sept/okt -00) i Sverige. De har varit i Tyskland, som vill skicka dem tillbaka. Bosnierna själva föredrar dock Sverige.

Detta enligt uppgift i Sydsvenskan, som också rapporterar att många bosnier nu kommer till Sverige från Bosnien. Med stöd av ett särskilt åtvändarbidrag på 10.000 kronor har de kunnat besöka Bosnien, för att se om de skulle kunna återanpassa sig. Det visade sig dock att i de flesta fall kunde de inte det.