Först semester...

Först semester - sedan asylbegäran. Ur inlägg på exilen i september 2002:

"Antalet asylsökande har ju ökat starkt under augusti.

I gårdagens Eko-sändningar sade svenska myndighetsföreträdare att detta regelmässigt inträffar vid denna årstid. Förklaringen sades vara att många kommer hit 'på semester' och när den är slut söker man asyl.

Detta är långt från min bild av en nödställd flykting som flyr för sitt liv och som andas ut vid den första gräns han/hon kommit till, där man kan bärga livet.

Enligt reglerna ska man söka asyl när man ankommer vid gränsen, vid första möjliga land. I Sverige uppträder 2/3 av de asylsökande helt emot reglerna INNE i Sverige och de saknar både färdbiljetter och ID-handlingar. Så har det varit i åtminstone 15 år, men hur många svenskar har det klart för sig? Vad har tidningarna gjort för att ge en rättvisande information? Hur har de politiska partierna agerat i denna fråga?

Vilken press sätter nu svenska myndigheter på personer som kommit hit på 'semester'? Man kan gissa att de ofta tillbringat sin tid hos släktingar. Försöker man klara ut vilka dessa släktingar är - det skulle ju ge ledtrådar till identiteten? Anses det som något som talar emot asylbeviljande, att man kommit på 'semester' och tillbringat lång tid i landet före asylsökandet?

Vad skulle du vilja säga till de myndigheter och politiker som i åratal administrerat systemet ."