Sverige räddas?

Antalet irakier som flyr från Irak, sedan USA:s invasion, uppgår till flera miljoner. De flesta har hamnat i andra arabländer, tillika grannar, som Syrien och Jordanien. Många har också sökt sig till Sverige. Sverige har tagit emot fler irakier än vad något annat EU-land, eller ens USA, har gjort.

De irakier som kommer till Sverige de uppger sig vara flyktingar, de söker skydd. De vill m.a.o. räddas av Sverige, undan en svår situation.

Nu visar det sig, om man får trp chefen för Migrationsverket i Sverige - Dan Eliasson - att det handlar om en win-win-situation. Samtidigt Sverige räddar dessa irakier räddar dessa irakier Sverige. De räddar vårt välstånd.

Till detta kommer bonuseffekten, i form av en anhöriginvandring för varje PUT åt en asylsökande.

Ur Sydsvenskan den 30/11 -07:
 
"Migrationschef: Asylsökande kan rädda välståndet
 
Den pågående inströmningen av asylsökande irakier till Sverige kan på sikt bli avgörande för att bevara det svenska välståndet. Det anser Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson, som hävdar att Irakflyktingarna ger Sverige en fördel som inte kommer andra europeiska länder till del."

"...han vägrar se flyktingar som en börda för Sverige.
 
Tvärtom utgör flyktinginströmningen en nationaltillgång.
- Alla länder slåss om arbetskraft. En del slår sig för bröstet och skryter med att de lyckas attrahera arbetskraft från tredje världen. Vi attraherar väldigt många personer i produktiv ålder genom vårt asylsystem. Det kan rädda vår välfärd, säger Dan Eliasson.
 
Generaldirektörens budskap till flyktingfientliga personer i 30- eller 40-årsåldern är att det faktiskt är dagens flyktingar som kan rädda både deras pensioner och deras äldrevård när de blir gamla. Dels genom att ge Sverige arbetskraft som vi annars blir utan. Dels genom att fylla strategiska luckor i välfärdssystemet.
 
Dan Eliasson ger ett exempel:
– Sverige har problem att hitta läkare till vissa orter i norr. På en sådan ort hade vi på Migrationsverket i förra veckan tio irakiska läkare inskrivna."

 

En känslig själ skulle ju här kunna få aningen dåligt samvete: är det inte osolidariskt av Sverige att för egen del roffa åt sig en så stor andel av denna rikedom? Sverige lägger ju ensamt beslag på nästan lika många irakier som samtliga övriga EU-länder tillsammans!

Men det vore fel att hysa dåligt samvete för detta: övriga EU-länder har sig själva att skylla, de har inte i tid sänt ut tillräckligt tydliga signaler p, att de vill få dit irakier.

Sverige har däremot bedrivit ett målmedvetet arbete och haft god framförhållning. Gjort en långsiktig investering, skulle man kunna säga, en investering som nu betalar sig. Irakierna söker sig framförallt till Sverige, där man vet sig vara välkomna. Här finns också tolkar, bostäder, utbildning och all den service man kan behöva. Samt generösa startbidrag. Och ett stort antal landsmän.

Inte heller Eliasson tycker att vi ska behöva känna dåligt samvete. Det är övriga EU-länder som är osolidariska:

"Dan Eliasson ser det också som bekymmersamt att EU-länderna inte solidariskt delar på flyktingbördorna från Irak. Migrationsverket får visserligen 3,5 miljoner euro från Bryssel för att snabbutreda 5 000 irakiska asylfall. Men de pengarna ser Dan Eliasson som ”alldeles otillräckliga”.
 
- EU-länderna borde ta fram ett system som fördelar flyktingarna över Europa, ett system där alla länder hjälps åt med asylprövning och flyktingmottagning. Idag ser vissa länder flyktingar bara som en kostnad."
 
" ...det finns länder som inte vill ta ansvar."

 
Ansvar tar däremot Migrationsverket.

Verket tar ansvar gentemot samtidigt de asylsökande och Sverige - som ju har sammanfallande intressen. Detta ansvar visar man genom att så gott som undantagslöst, och omgående, fatta det enda rätta beslutet i asylärenden.

Tack vare denna invandring ökar nu Sveriges befolkning.

"Tänk om det är så att det är de här stora flyktinggrupperna som gör Sverige rustat att möta den demografiska utvecklingen i Europa, säger Dan Eliasson."