Olof Palmes varning

I boken "Alla rosor ska inte tuktas!", utgiven 1991, skriver Anna-Greta Leijon (sidan 133) om assyrier som sökte sig till Sverige:

"Skrupelfria personer och vissa internationella flygbolag ser chansen att tjäna pengar på att frakta olyckliga människor i chartertrafik till Sverige.

Partivännerna i Södertälje och Botkyrka uppvaktar regeringen för att få stopp på invandringen. Kristna grupper med biskopsmötet och ärkebiskopen i spetsen bönar för att alla ska få stanna. Olof Palme säger när jag berättar det:

- Du kan dra olycka över oss om för många kommer hit"

"På den allmänna beredningen med regeringen den 19 februari 1976 följer regeringen i stort sett mina rekommendationer: att Sverige inför visumtvång och andra åtgärder för att söka hindra tillflödet av nya assyrier, samtidigt som de som finns i Sverige skall få en chans att stanna av humanitära skäl även om de inte kan betraktas som flyktingar enligt Genèvekonventionen. En prövning skall i och för sig göras i varje enskilt fall, men hänsyn skall tas till att den allmänna situationen för de assyrier som har sina hem i sydöstra Turkiet är mycket svår. I praktiken innebär det att ca 1.500 får tillstånd att stanna."

"För en tid dämpas invandringstrycket från assyrierna. Men det är bara temporärt... Vansklig är koncentrationen till Södertälje. Större grupper av invandrare har tagits emot tidigare, men de har varit lättare att klara av eftersom de varit spridda över olika delar av landet. Regeringsbeslutet innebär att också assyrierna måste acceptera att placeras i andra kommuner."