Ministrar mm

Det är en utbredd uppfattning bland invandringskritiker att framförallt socialdemokraterna som bär ansvaret för den förda politiken av massinvandring. Dessa har förvisso suttit längst vid makten, men det är framförallt med Carl Bildt i regeringen som det burit iväg.

 

Invandringsministrar

Ulla Lindström 1954-66
Camilla Odhnoff 1967-73
Anna-Greta Leijon 1973-76

Per Ahlmark 1976-77
Ola Ullsten 1977-78
Rolf Wirtén 1978
Eva Winther 1978-79
Karin Andersson 1979-82
Anita Gradin 1982-86
Georg Andersson 1986-89
Maj-Lis Lööw 1989-91
Birgit Friggebo 1991-94

Leif Blomberg 1994-96
Pierre Schori 1996-99
Maj-Inger Klingvall 1999-2001
Jan O Karlsson 2002-03
Barbro Holmberg 2003-06

Tobias Billström 2006-

Integrationsministrar

Leif Blomberg 1996-98
Lars Engqvist 1998
Ulrica Messing 1998-2000
Mona Sahlin 2000-04
Jens Orback 2004-06

Nyamko Sabuni 2006-

Chefer för Migrationsverket (SIV till 2000)

Kjell Öberg 1969-79
Thord Palmlund 1979-87
Christina Rogestam 1988-93
Berit Rollén 1993-94
Björn Weibo 1994-96
Lena Häll-Eriksson 1996-2003
Barbro Holmberg 2003-04
Janna Valik 2004-07
Dan Eliasson 2007-

Chefer för Integrationsverket (1998-2007)

Lars Stjernkvist 1998-2000
Andreas Carlgren 2000-06
Lena Bernström 2007

 

Chefer för Utlänningsnämnden (1992-2006)

Johan Fischerström -1998
Göran Håkansson 1998-2003
Håkan Sandesjö 2003-06

DO - mot etnisk diskriminering (1986-2009)

Peter Nobel 1986-92
Frank Orton 1992-98
Margareta Wadstein 1
998 -2004
Katri Linna 2005-