Beställda intyg

Intyg om självmordsrisk, djup depression eller psykisk sjukdom kan kan betyda biljetten till ett permanent uppehållstillstånd i Sverige. Således ligger flyktingadvokater och frivilligorganisationer på, med formliga beställningar till läkare om sådana intyg.

 


En chefsöverläkare vid psykiatriska kliniken på MAS i Malmö säger i Skånska Dagbladet den 28/3 -01."Ofta är de asylsökande desperata snarare än psykiskt sjuka. Men vi kan inte erbjuda den formen av 'bot', eftersom boten är att få stanna i Sverige".

Artikeln konstaterar:

"Något som bidrar till den svåra arbetssituationen är att flyktingadvokater pressar på och kräver intyg. Inte sällan finns 'beställningar' om att risken för självmord ska framgå i intyget."

Chefsöverläkaren fortsätter:

"Att de människor som kommer hit inte mår bra är lätt att se. Men att vara desperat eller deprimerad är inte det samma som att ha en psykisk sjukdom."

"För drygt ett år sedan var det så många asylsökanden som sökte akut vid psykiatriska kliniken att läkarna slog larm. Det var svårt att få resurserna att räcka till, samtidigt som trycket ökade om snabba beslut när det gällde intyg. Ingen läkare ville stå ensam med hela ansvaret.

Hot om självmord är inte ovanligt. Och inte heller att asylsökanden i ren desperation tagit för många lugnande tabletter i hopp om att få det efterlängtande intyget."

"...i takt med att antalet asylsökande ökar som patienter har också läkarna hamnat i en alltmer pressad situation. Utöver ett stort tryck från patienter och anhöriga kräver även frivilligorganisationer och advokater att de ska utfärda intyg.

Inte sällan kommer flyktingadvokater in med särskild begäran om hur de vill att intyget ska formuleras. Det kan handla om t ex risken för självmord och liknande, Formuleringar som man vet att Utlänningsnämnden reagerar för."