Asylinstitution i fara

Den frågan anmäler sig nu, genom det tilltagande missbruket. Kontrollmöjligheterna försämras och asylsinstitutionen används allt mindre till det som den var tänkt för. En utvecklingen som f.ö. underblåses av grupper vilka säger sig värna flyktingars intressen.

Under rubriken "Viktigt med gemensam flyktingpolitik inom EU" skriver Birgitta Elfström, jurist på Migrationsverket i tidningen Arbetet den 23/9 -00:

 


"Det kommer alltid att finnas flyktingar så länge som det existerar krig, förföljelse, diskriminering och då otoleransen tar överhanden... Det finns en annan kategori som vi kallar för migranter. Det är oftast de som vill ha ett bättre ekonomiskt liv i ett annat land. De söker ett bättre liv för sig och sin familj för att de inte har tillfälle eller förmågan att kunna få detta i sitt eget land. Alla dessa olika kategorier av människor som rycks upp från sina rötter håller ständigt på att öka. Det finns inget som talar för att denna trend skall avta i framtiden."

"...Sverige har inte en sådan generös flyktingpolitik att Migrationsverket kan ge tillstånd till alla som inte har den sociala standarden som vi har i Sverige. Lagarna som reglerar asyl är hårda. Vi har inte en generös flyktingpolitik i vårt land. Men däremot är vi generösa med att processa alla ansökningar om asyl som om alla vore flyktingar. Det kostar vårt samhälle oerhörda insatser att processa alla dessa asylansökningar som slutligen får avslag.

Många av dem som söker asyl har redan sökt asyl i annat europeiskt land. Då kan vi sända tillbaka den asylsökande dit.

Sverige skall ge uppehållstillstånd till den som är i behov av skydd och inte lägga resurser på dem som utnyttjar asylsystemet. Ett sätt att komma tillrätta med detta är att Migrationsverket får resurser att hantera processen snabbt och effektivt utan att sätta rättssäkerheten på spel.

Våra politiker måste aktivt arbeta för en gemensam flyktingpolitik i EU, annars spårar asylprocessen helt ur. Den är idag på god väg att göra det."


 Se vidare:

Kan asylinstitutionen räddas?