Domstolar avgör

Ur notisernas värld, så att säga - en enspaltare på 7 cm i SvD den 30/4 -01:

"DOMSTOL SKA AVGÖRA FLYKTINGARS ÖDEN

Regeringen vill ändra Migrationsverkets roll när flyktingars öden ska avgöras.

Migrrationsverket blir i framtiden den ena parten när uppehållstillstånd avgörs i domstol, enligt en proposition som regeringen lägger fram i riksdagen i höst,.... Den andra parten blir den sökande som med hjälp av ombud kan argumentera och bemöta vad verket säger i domstolen.

I dag har Migrationsverket en dubbelroll: å ena sidan att besluta om uppehållstillstånd och å andra sidan att jaga illegala flyktingar."

Hur många och hur utdragna processer kommer inte detta att leda till? Hur ska domstolarna kunna hinna med allt annat, som de redan idag har svårt att hinna med?

Hur mycket resurser kommer detta inte att sluka? Vem får betala?

En "lösning" kan naturligvis bli att verket, för att slippa processande, i varje enskilt fall säger ja till begäran om PUT.

En sådan förväntan ligger ju i medias språkbruk: det handlar om "flyktingar" redan innan deras fall har prövats.