Debatt i TV

Den 3/2 -04 hade TV1(-programmet "Debatt" ett inslag med ämnet svensk invandrings- och integrationspolitik. Medverkande var Maria Wetterstrand (mp), Dan Andersson LO, Ilmar Reepalu (s), Lars Leijonborg (fp), Ulrika Karlsson (m), Bo Södersten (ekonom) och Ali Ibrahim (imam). Programledare var Lennart Persson.

Här en utskrift av slutet på detta TV-inslag:

Lennart Persson: - Ska vi höra med Bo Södersten. Du har talat om bidragsberoendet, ..

Bo Södersten: - Det som är helt avgörande , det är att dom måste snabbt få kontakt med arbetsmarknaden. Det gäller för vårt land, det gäller för alla länder. Vi kan se att USA löser de här problemen mycket mer effektivt, men de har inte heller den svenska socialstaten. Man kan inte ge alla dessa erbjudanden som man nu gör. Man måste kräva motprestationer.

LP: - Vad betyder det?

BS: - Det är klart att man i Malmö kommun har ett oändligt stort antal arbetsuppgifter, som behöver utföras. Reepalu och hans partivänner måste naturligtvis se till att allt som behöver bli gjort blir gjort.

LP: - Du talar om att vi "hymlar" i invandrarpolitken. Vad menar du med det?

BS: - Med det menar jag att vi inte ser saker och ting sådana som dom är. Vi ser inte att välfärdssystemet är ett hinder för integration. Så länge man har det alternativt och det inte sätts tillräcklig press att arbeta, kommer vi inte att lösa problemet. Det är erbjudandet om arbetsmöjligheter, som är det absolut...

LP: - Menar du att invandrarna kommer hit och lever på bidrag och tycker det är bra?

BS: - Det är i alla fall väl belagt, hur mycket invandringen kostar och hur stora bidrag man har, hur många det är som står utanför arbetsmarknaden. I Malmö är det 20% av bosnierna som har jobb, i Värnamo, Vaggeryd och Gnosjö är det 80%.

LS: - Förstår jag dig rätt, menar du att många invandrare kommer hit och vill leva på bidrag?

BS: - Sannolikt vill de hellre ha jobb. Jag kan inte tänka mig någonting annat. Jag kan katekesen likaväl som du.

- - - - - - -

Lennart Persson (till imamen): - Vad säger dina kompisar i Rosengård? Finns det ett problem?

Ali Ibrahim: "Invandringspolitiken måste ändras litet grand, vi kan inte fortsätta på det här sättet. Folk stannar för länge, det måste gå snabbare

LP: - Det är många som missbrukar systemet?

AI: - Det är det faktiskt. Och varför ska Malmö ta emot alla invandrarna?

Lars Leijonborg: - Jag håller med. Det är ett jätteproblem att vi har fått en så enormt utdragen asylprocess. Den borde kunna vara mycket kortare men mera rättssäker. Det har varit en blockering i den frågan, men nu hoppas jag att vi ska kunna nå en bred uppgörelse.

Ilmar Reepalu: - Det bor nästan bara invandrare i Rosengård. 90% av dem är arbetslösa. Det måste ändå göras något radikalt?

LL: - Ja, ytterst radikalt.

LP: - Vad vill du göra, mer än att säga att fler kan komma dit?

LL: - Dom ska komma i jobb.

LP: - Hur då?

LL: - Det är hela vårt program, främja småföretagande, jobbgaranti talar vi om. Det är klart att det finns arbetsuppgifter i Malmö.

IR - Malmö är jättebra på internationella företagsinvesteringar, det startas massor av nya småföretag av invandrare. Vi är bättre än de flesta kommuner i landet, men det hjälper inte om vi hela tiden har en så stor inströmning, då kommer vi aldrig i fatt. Priset, när vi har det på det viset, betalas av stora grupper invandrare. Deras barn får inte en chans att hantera skolan på ett rimligt sätt, deras boende är oacceptabelt och föräldrarna får inte en chans att axla föräldrarollen, för de får ingen kontakt med arbetsmarknaden.

LP: - Vems är felet då, att det är som det är i Sverige?

IR: - Jag har ju kritiserat den reform som infördes och kallades EBO-reformen 1994. Den innebar i korthet att staten löste möjligtvis ett ekonomiskt problem när vi hade ett mycket stort antal som fick permanent uppehållstillstånd på den tiden. Alla fick inte plats på förläggningarna, de lät man dem bo varsomhelst i landet. Detta ledde till att på vissa orter fick vi extrem trångboddhet. Dom samlades i Landskrona, det är Södertälje, det är Malmö, det är i någon mån Göteborg och delar av Stockholm. När vi ser att det blev på det sättet, så måste vi faktiskt ta konsekvenserna. Hur gör vi så att det blir rimligt för människor?

Ulrika Karlsson: - Vem som är ansvarig, vem som är felet, det är ju ingen annan än ansvariga politiker. Naturligtvis. Alltså, man kan inte lösa problematiken med att bygga ytterligare murar. Vi talade tidigare om murar gentemot Europa, ska vi då bygga murar inne i Sverige? Vad blir praktiken? Ska man söka asyl för att få komma till Malmö? Det är inte rimligt att vi behandlar människor olika...

IR: - Du tycker inte att de som själva berörs av det ska få tala om, du har ingen respekt för att de som bor i Rosengård säger att det här är inte rimligt...

UK: - Vet du vad jag har respekt för? En av de mest grundläggande rättigheterna, DEN FRIA RÖRLIGHETEN. Den har jag respekt för!

IR: - De människor du talar för, varför lyssnar du inte på dom? Varför lyssnar du inte på invandrarna i Rosengård?

UK: - Du vill inskränka rörelsefriheten på grund av det.

IR: - Lyssna på Ali Ibrahim! Han arbetar på Rosengårdsskolan, han vet hur det går för barnen där.

UK: - Jag tycker det är en grundläggande rättighet att få flytta vart man vill i detta land.

IR: - Så de som berörs av det ska inte få påverka?

UK: - Vi pratade om kostnader och vi pratade om de långa handläggningstiderna. Om vi tittar på det, när man kommer ochs söker asyl... den första instansen är Migrationsverket. Där får 98% negativt. Och så överklagar alla till Utlänningsnämnden, och så går det en tid till. Summa summarum av de här två processerna är i genomsnitt två år.

- Då vill man strypa med nya ansökningar för att korta ned väntetiden, medans istället borde man titta på varför får 98% negativt!

IR: - Vad drar du för slutsatser?

UK: - Jag drar slutsatsen att Migrationsveket måste ses över. Det måste tillsättas en kommission, som ser över asylrätten. Det var 1,68% % förra året, av alla asylsökande, som tilldömdes ett uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov.

- - -

Bo Södersten: - Vi måste ha en mycket skarpare asylprövning till att börja med! Dessutom måste vi ställa kravet att folk i princip ska försörja sig själva. I Europa finns det främlingshat, i USA har man praktiskt taget inget främlingshat, därför att man har löst problemet mycket mer effektivt...

Maria Wetterstrand: - Det är ett lätt sätt att lösa problemet, skicka hem folk som riskerar dödsstraff och tortyr!

BS: - Maria Wetterstrand pratar strunt. Hon vet inte att en miljon kommer till USA varje år och absorberas där!

MW: - Du blandar ihop två olika saker. Du kan inte skilja på asyl och invandring. Asylsökande, flyktingar, det är vad vi talar om här. Det är människor som riskerar politisk förföljelse, tortyr, dödsstraff, fängelse... Det är dom vi behöver ta emot, därför att dom behöver våran hjälp. Det är massor av saker man kan göra för att förbättra mottagandet, till exempel att skärpa lagarna mot diskriminering på arbetsmarknaden!

 


Blågul kommentar

Invandringsminister Barbro Holmberg avböjde att deltaga i denna debatt. Det gjorde hon kanske rätt i.

Det blir mindre meningsfullt med en debatt, där deltagarna inte ens är överens om huruvida det föreligger ett problem. Innan man har en debatt om hur problemet ska lösas bör han ha rett ut om det alls finns något problem och vad detta i så fall består i.

När mp-språkröret hävdar att lagarna mot etnisk diskriminering på arbetsmarknaden behöver skärpas utgår hon ifrån att den främsta orsaken till att en så liten andel av vissa invandrargrupper försörjer sig genom eget arbete är diskriminering. I den änden kunde en debatt börja: vilka belägg finns för ett sådant antagande?

Vad för övrigt gäller att blanda ihop begrepp så ligger Miljöpartiet och andra pk-iter själva i klar ledning. De blandar konsekvent ihop begreppen "asylsökande" och "flyktingar".

Panelens moderatska hade noterat att bara en liten andel av alla asylsökande erkändes som flyktingar. Av detta drog hon slutsatsen att svenska myndigheter måste ha gjort fel. I och för sig är detta konsekvent - om man lärt sig att asylsökande är synonymt med flykting.

Med en annan tolkning blir problemet det rakt motsatta: svenska myndigheter har under decennier gjort fel genom att låta så många asylsökande i slutändan få PUT, trots att de inte är flyktingar.