Avvisningsbeslut ska gälla

Antalet "gömda flyktingar" i Sverige - dvs asylsökande som vägrar att acceptera ett nej från svenska myndigheter - ökar. Det rör sig om flera tusen.

Hur kan det komma sig? Jo, det lönar sig, i dubbel bemärkelse:

1. I slutändan lyckas man ofta få uppehållstillstånd, inte pga skyddbehov, men av "humanitära skäl".

2. Man blir försörjd av svenska skattebetalare, trots att man uppehåller sig illegalt i vårt land.

Ur Fri Information, nr 2/94:

"SOCIALBIDRAG TILL HEMRESEVÄGRARE

JO anser, att asylanter, som vägrar att låta sig avvisas, har rätt till ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. JO anser, att socialtjänstlagen inte gör undantag för utlänningar, som uppehåller sig illegalt i Sverige. Kommunerna har därmed försörjningsansvaret för asylanter, som nekats asyl men vägrar åka hem (Svenska Dagbladet 94.02.12).

Invandrarverket har tillämpat principen att inte fortsätta ge dagbidrag till asylanter, som har möjlighet att återvända hem, men vägrar låta sig repatrieras. Nu tvingas kommunerna ta över invandrarverkets försörjningsbörda. Svenska myndigheter har alltså avhänt sig de maktmedel, som skulle göra det möjligt att tvinga asylanterna att återvända dit de hör hemma."

 


Ur Göteborgs-Posten den 8/5 -04:

"DEN SOM FÅR AVVISNINGSBESLUT SKA LÄMNA LANDET

Ministerns uppfattning är klar: Möjligheten till nya ansökningar är en otydlighet i asylsystemet. Det slutliga beslutet ska vara slutligt.

Migrationsminister Barbro Holmberg säger till GP:

"Av dem som i dag får uppehållstillstånd efter en ny ansökan är det bara två procent som får det på grund av nya asylskäl. 98 procent får det av humanitära skäl.

Och humanitära skäl ska inte gälla längre?

- Möjligheten begränsas kraftigt. De nya skälen ska vara verkliga asylskäl, inte ständigt nya läkarintyg. Det är missriktad välvilja att ge asylsökande hoppet att de kan få stanna bara de mår tillräckligt dåligt och har rätt intyg."

" Är amnesti för gömda flyktingar en tänkbar lösning?

- Nej. Att man mår dåligt är inget asylskäl. Asyl ska de få som är förföljda i sina hemländer, säger Barbro Holmberg."


 Se vidare:

Undermedicin