Tveksam forskare

Brå-forskaren Jan Ahlberg uttalade sig i TV:s Rapport den 25/7 om utvecklingen av gängvåldtäkter i Sverige. Han hävdade att sådana förekom redan bland raggarna, dvs på 60-talet, och uttryckte sig sedan rent mona-sahlinskt: han var "tveksam till" om dessa våldtäkter skulle ha ökat sedan dess.

Är inte detta ett märkligt uttalande från en forskare? Antingen vet man något eller så gör han det inte. I det senare fallet ska man väl alls inte uttala sig i massmedia, om man är seriös. Uppenbarligen har vi här att göra propagandister snarare än forskare.

I själva verket vet Jan Ahlberg, och han talar mot bättre vetande. Redan Brås egen statistik visar på en kraftig ökning av antalet våldtäkter sedan raggartiden. Varför skulle utvecklingen vara radikalt annorlunda beträffande gruppvåldtäkter?