IMER vill stänga BgF?

Vi har ju kritiserat invandringsforskningen i Sverige, för att den undviker väsentligheter och för att den inte förser oss med faktaunderlag, matnyttigt för den politiska debatten om invandrings- och integrationspolitiken. En del lät kanske litet vasst i politiskt korrekta öron.

Om man på sökmotorn Spray söker på "Blågula Frågor" får man upp en sida från IMER *, från oktober 2000, med följande text:

"Jag ber om er hjälp! Internetsidan www.bgf.nu (Blågula frågor) står för en ytterst främlingsfientlig inriktning och den bör stängas.

Sidorna generaliserar och överdriver allt med syfte att svartmåla och väcka hets mot invandrare, flyktingar och utlänningar i Sverige.

Agera mot sidan med att anmäla den, om ni orkar bläddra er igenom sidorna utan att kräkas kommer ni att förstå vad jag menar."

Det fick vi också höra i höstas, att vi faktiskt blivit anmälda. Det finns alltså de som vill stoppa Blågula Frågor på Internet.

 


 

* Från IMER:s webbsida:

"IMER-förbundet bildades 1992 för att främja forskning om internationell migration och etniska relationer. Förbundet är ett tvärvetenskapligt forum, där forskare, lärare, studenter och praktiker utbyter idéer och erfarenheter.

En grundtanke för IMER-förbundet är att förbättra villkoren för de som forskar, studerar, undervisar, arbetar eller i sin vardag arbetar med frågor som rör migration och etniska relationer. För att uppnå detta kan IMER-förbundet underlätta kontakter mellan medlemmarna, stimulera till debatt i teoretiska och praktiska frågor samt verka för ett bättre samarbete mellan forskare och praktiker. IMER-förbundet söker även stärka forskningen och undervisningen inom detta område i kontakter med myndigheter och andra organ och verka för att öka kännedomen om svensk forskning internationellt."

"Internationell migration och etniska relationer är både ett expansivt forskningsområde och ett expansivt undervisningsområde, i Sverige och i övriga världen..."