Fråga 9 för invandringsforskningen:

Konkurrens på lika villkor?

Som argument för invandringen anförs att den är "berikande" och som exempel på "berikning" anförs att det nu finns matställen i många svenska städer som serverar utländsk mat: pizzerior, kebabställen mm.

Samtidigt kan dock noteras att matställen som förknippas med svensk kultur, de traditionella ölfiken till exempel, blivit allt sällsyntare.

Uppenbarligen har invandrade näringsidkare inom denna sektor i stor utsträckning lyckats konkurrera ut svenska. Hur kan detta komma sig?

I vilken utsträckning kan det bero på särskilda bidrag och/eller skattelättnader? I vilken utsträckning kan det bero på skattefusk och/eller anlitande av svart arbetskraft?

Har det i huvudsak handlat om en sund konkurrens eller om en konkurrens på ojämlika villkor?