Fråga 7 för invandringsforskningen:

Mediamakt

Genom TV har genom åren passerat en serie av ömmande flyktingfall, där publiken fått lära känna vederbörande vid förnamn. I de allra flesta fall har dessa kampanjer vart framgångsrika: myndigheterna har tvingats utfärda de PUT som media krävt.

Detta kunde vara värt en närmare kartläggning:

1. Hur många sådana fall har förekommit under de senaste 10-15 åren?

2. Hur ofta har de slutat i media-seger? Finns det något enda exempel på att media inte fått sin vilja igenom?

3. Vilka medier, vilka TV-program, har varit mest aktiva i dessa kampanjer?

4. Hur länge har kampanjerna pågått?

5. Hur mycket sändningstid i riks-TV har det handlat om?

6. I hur många fall har myndigheternas ursprungliga beslut stått i strid med gällande lagar och konventioner?

7. Hur fördelar sig kampanjfallen på ålder, kön och nationalitet?