Fråga 5 för invandringsforskningen:

Socialbidrag

Det är ett faktum att

a) huvuddelen av socialbidragsutgifterna går till invandrarhushåll

b) varje enskilt bidragshushåll av invandrare i genomsnitt får ut mer i bidrag än svenska bidragshushåll

c) detta gäller även när man jämför hushåll av samma storlek.

Hur kan detta förklaras?