Fråga 4 för invandringsforskningen:

Utvisningar

Av de utländska medborgare som begått grova brott eller gjort sig skyldiga till upprepad brottslighet i Sverige - hur många utvisas? I andelar och absoluta tal. Gör en redovisning år för år sedan 1980!

De som faktiskt utvisas - vilka brott har de begått?

Vilken är deras bakgrund - på vilka grunder fick de någonsin PUT? Fanns någon brottslighet dokumenterad hos dem, redan före beviljandet av PUT? När började deras brottsliga bana?

Beträffande dem som inte utvisas - trots grov brottslighet - hur har domstolen resonerat?

PS:

Blågula Frågor har nu fått fram statistik, den visar att mindre än 20% till fängelse dömda utländska medborgare i Sverige döms till utvisning .

Vad som här ytterligare borde undersökas är:

a) Hur många av de fängelsedömda var svenska medborgare, men utrikes födda?

b) Hur många av de utvisningsdömda var folkbokförda i Sverige - hur många var bara på tillfälligt besök?

c) För hur många av de utvisningsdömda gick utvisningsbeslutet aldrig i verkställighet? Och varför?