Fråga 3 för invandringsforskningen:

Våldtäkter

Antalet grova våldtäkter har på senare tid ökat, i synnerhet gruppvåldtäkter. Ett samband kan här uppfattas med invandringspolitiken - förövarna är påfallande ofta invandrare.

Bilden skulle här behöva göras tydligare, för att vi bättre ska kunna diskutera ändamålsenligheten i olika åtgärder:

Hur har antalet våldtäkter - inomhusvåldtäkter och utomhusvåldtäkter, kidnappningsvåldtäkter och gruppvåldtäkter utvecklats under de senaste 10-20 åren?

När, var och under vilka omständigheter inträffar de?

Vilka är förövarna? Hur gamla är de? Vilken är deras etniska och sociala bakgrund?

Hur mycket av kriminell belastning hade förövarna redan tidigare? Hade de tidigare begått, eller försökt begå, våldtäkter?