Fråga 21 för invandringsforskningen:

Diskriminering och identitet

Cirka 80% av de asylsökande i Sverige saknar id-handlingar. Många lyckas ändå få PUT. Det betyder att beträffande många invandrare vet vi inte vilka de är, deras tidigare liv är okänt.

Samtidigt har tillkommit en lagstiftning mot "etnisk diskriminering" i arbetslivet. Företag kan dömas till dryga skadestånd för att inte ha anställt invandrare.

Bland de hittills anmälda fallen, i vilken utsträckning rör det sig om individer vars rätta identitet med säkerhet är styrkt och en tillförlitlig vandelsprövning kunnat ske?

Detta kan vara ytterligare en uppgift för invandringsforskningen att ta sig an, i synnerhet med tanke på trenden:

1. Antalet asylansökningar till Sverige tilltar och en ökande andel av de sökande kan inte (eller vill inte) styrka sin identitet

2. Antalet DO-anmälningar ökar och antalet dömda företagare växer.