Fråga 20 för invandringsforskningen:

Bidrag och familjestorlek

Kommunpolitikern Christer Ewe fick löpa gatlopp i massmedia och uteslöts hösten 2002 ur Moderaterna för ett ett uttalande i Janne Josefssons dolda kamera. Uttalandet gällde muslimer, bidragsberoende och familjestorlek, där Ewe hävdade förekomsten av samband.

Stämmer detta, eller stämmer det inte? Detta bör vara möjligt att kontrollera!

För det första kan undersökas i vilken utsträckning muslimska hushåll tenderar att vara barnrikare än etniskt svenska hushåll.

För det andra kan undersökas i vilken utsträckning, bland de bidragsberoende, barnrika hushåll är överrepresenterade jämfört med mindre hushåll.

För det tredje kan undersökas i vilken utsträckning, bland de bidragsberoende, muslimska hushåll är överrepresenterade jämfört med etniskt svenska.