Fråga 2 för invandringsforskningen:

Arbetslösheten

Andelen öppet arbetslösa och personer i arbetsför ålder som inte står till arbetsmarknadens förfogande är hög bland invandrare - särskilt bland dem som kommit under 80- och 90-talet.

I vilken utsträckning kan detta hänföras till:

a) Bristande språkkunskaper?

b) Bristande yrkeskunskaper?

c) Bristande intresse av att ta ett arbete?

d) Diskriminering?

I vilken utsträckning kan noteras ett samband mellan familjestorlek och arbetslöshet med bidragsberoende?

 


 

 Se vidare:

FAKTABANKEN