Fråga 13 för invandringsforskningen:

Egna tillgångar?

En stor andel av de flyktinginvandrade lever ju på bidrag. Tanken med bidrag är att tillförsäkra den som saknar egna tillgångar en materiellt dräglig tillvaro.

I den mån som en genom asylinstitutionen eller på annat sätt invandrad person har egna tillgångar förväntas alltså vederbörande klara sig på dessa i första hand.

De som nu tar sig till Europa från andra världsdelar anlitar ofta människosmugglare och betalar mycket pengar. De har alltså kunnat mobilisera en hel del ekonomiska resurser.

Men när de väl kommit till Sverige - hur många redovisar att de har någrasomhelst ekonomiska tillgångar? Finns det exempel på någon enda person som redovisat större tillgångar?

 


 

 Se vidare:

Många frågetecken