Fråga 1 för invandringsforskningen:

Förlorade svenska pass

Hur många svenska pass har förlorats under 90-talet?

Hur är trenden, år för år?

Vilka födelseländer har de personer som blir av med sina pass?

Hur fördelar det sig på individer - hur många har tappat sitt pass mer än:

- en gång?

- två gånger?

- tre gånger?

- fyra gånger?

- fem gånger?

- sex gånger?

- sju gånger?

- åtta gånger?

- nio gånger?

- tio gånger?

Hur snabbt utfärdas nya pass? Kan någon längre väntetid för nytt pass noteras för den som redan tidigare ett antal gånger förlorat sitt pass?

 


 

 Se vidare:

Absurdistan