En varningsskylt på en gata i Oslo, uppsatt av en kvinnoorganisation.


Våldtäkter i Norden 2007

Hur ställer sig antalet anmälda våldtäkter i Sverige jämför med våra grannländer i Norden?

Med vissa reservationer har vi fått tag i uppgifter från Danmark och Norge. Uppgiften från Norge är från år 2006 (974) - eftersom en viss ökning "normalt" sker år för år har vi här antagit att siffran för år 2007 hamnade kring 1.000. Siffran för Danmark innebär en kraftig ökning jämfört med år 2006.

(Beträffande Finland har vi uppgifter från år 2004. Då var antalet anmälda våldtäkter i Finland något under 600. Samma år var motsvarande siffra i Sverige drygt 2.600.)

Sverige

 Norge

Danmark

 4.750

  c:a 1.000

  566

Sommaren 2008 har vi fått in färskare siffror, för år 2007 beträffande alla de tre skandinaviska länderna:

Sverige: 4.750

Norge: 840

Danmark: 550

Det ger följande diagram:

Även om man slår ihop Danmark och Norge till en gemensam stapel blir således antalet våldtäkter i Sverige väsentligt högre.

En faktor av viss betydelse kan vara att vissa sexualbrott som i Sverige klassas som våldtäkter, i Danmark och Norge inte får denna rubricering. Detta förklarar dock bara en liten del av det stora gapet, som framgår här.

 

 


Men Sverige har ju fler invånare än Danmark eller Norge. Här har således en justering gjorts, i förhållande till befolkningstal.

Det gäller här endast de anmälda fallen. Mörkertalet är ju stort beträffande våldtäkter.

Beträffande gärningsmännen har tidigare gjorts undersökningar beträffande Oslo. Andelen med "icke-västlig" bakgrund låg då kring 2/3.

År 2007 hade denna andel ökat till nära 3/4 (72,8%)!

Då andelen utomeuropeiska invandrare är större i Sverige än i Norge ligger motsvarande andel för Stockholms del förmodligen än högre. Svenska myndigheter gör dock vad de kan för att mörka kring sådana förhållanden .


"Etnisk, kulturell och religiös mångfald är grunden för det samhälle vi bygger."

Nymako Sabuni, integrationsminister


 Se vidare:

Den politiska finnkampen

Våldtäkter i Norden 2001

Våldtäkter i Sverige

Utomhusvåldtäkter i Sverige