Afrikaner i Sverige

Antalet afrikaner i Sverige har sedan 60-talet ökat explosionsartat. Som framgår av andra diagram handlar det främst om anhöriginvandring, eller påstådd sådan.

Utvecklingen av antalet afrikaner i Sverige sedan början av 1900-talet är:

 

 1900

 79

 1930

 328

 1950

 355

 1960

 596

 1970

 4.149

 1980

 10.025

 1990

 27.343

 2000

 55.138

 

"Sverige har länge varit ett land med en osedvanligt homogen befolkning. Härvidlag håller stora förändringar på att ske. En ström av invandrare söker sig till Sverige för att arbeta här och stanna här kortare eller längre tid. Dessa invandrare kommer i allt större utsträckning från avlägsna länder med en befolkning av ett helt annat ursprung och en helt annan tradition än vår..."

Ur SOU 1968:68, "Lagstiftning mot rasdiskriminering"

 


 

 Se vidare:

Afrikansk invandring


Afrika-asylanter

Afrikaner i Skogås

Alfred och "Alfred"

Andeutdrivning i Skogås

Antal afrikaner i Sverige

Gränslöst generöst

Messing, minister

Onda andar

Rösträtt åt alla!

Somalier

Svartkonst

Tidskriftsstöd 

Välutbildade afrikaner