Förord

Ett standardsvar från politiker när något gått snett är att hänvisa till att man inte kunnat förutse följderna av en viss politik. "Det är lätt att ge de rätta svaren, när man sitter med facit i hand". Men när man väl har detta facit - är man då redo att dra lärdomar, och att ändra sig?

DEN SVENSKA INVANDRINGSPOLITIKEN har, hur man än mäter, varit mycket generös. Sverige har:

beviljat många uppehållstillstånd åt asylsökande

tagit emot ett stort antal anhöriginvandrade

ställt låga krav för beviljande av medborgarskap

varit frikostigt med ekonomiska bidrag.

VILKA HAR BLIVIT KONSEKVENSERNA av denna generositet?

1. Har den varit bra för de människor - infödda eller invandrade - som sedan länge bor i Sverige?

2. Har den varit bra för folken i u-länderna?

3. Har den varit bra ens för de aktuella migranterna?

Svaret har vi nu, efter 10 år av massinvandring, och det är vad denna skrift - "Med facit i hand" - försöker ge.

Framförallt diskuteras orsaker och förklaringar till den s.k. generösa flyktingpolitiken. VARFÖR har makteliten i Sverige valt denna linje?

Och varför håller man så benhårt fast vid den, varför har man så svårt att ta intryck av nya fakta?

Varför går man emot folkviljan?

Västerhaninge, den 20.8.1995.

Jan Milld