Blågula FRÅGOR, nr 2/99:


DHR och antirasismen

Den 20-21 mars 1999 samlades 80 representanter för 36 organisationer i Västerås till den fjärde antirasistiska rikskonferensen.

Bland besluten:

att genomföra gemensamma manifestationer 9 november 1999 (minnet av Kristallnatten)

att under 1999 arbeta med frågor som rör främlingsfientliga inslag i rättssystemet

att bekämpa sverigedemokraterna som ställer upp i EU-valet

att solidarisera sig med rörelsehindrades kamp för tillgänglighet i trafiken.

Det där sista får väl sägas avvika från traditionella beslut från denna krets. Uppenbarligen har det samband med att bland de deltagande organisationerna denna gång återfanns DHR - De Handikappades Riksförbund.

Det är knappast någon djärv gissning, att DHR:s deltagande på konferensen har samband med det faktum att den f.d. Expo-redaktören Andreas Rosenlund nu är anställd på DHR.

Även om dessa organisationer verkligen ägnade sig åt antirasistiskt arbete kan ett frågetecken sättas varför en organisation som DHR engagerar sig i detta.

TILL DETTA KOMMER att det som man kallar antirasistiskt arbete långtifrån handlar om vad det utger sig för att göra. Det är istället en verksamhet som riktar sig mot kritiker av den förda invandringspolitiken.

Vore man verkligen antirasister, då skulle man nu överst på sin dagordning sätta frågan om unga invandrargängs terrorisering av svenska ungdomar.