Självständighet?

"Finns EU om 50 år?" Så löd rubriken till en kolumn i Söndagsavisen den 17/6 -01, skriven av Sören Wibe:

"Vad är det egentligen för fel på en organsation som ännu 50 år efter bildandet leder till starka protester? Inget liknande förekommer mot FN:s möten, eller OECD:s eller Europarådets."

"Det är berättigat att på allvar ställa frågan om EU:s långsiktiga öde. Finns organisationen kvar om ytterligare femtio år?"

"EU är inte ett projekt som sprungit fram ur en bred folklig rörelse. Det är heller inte en vanlig demokratisk statsbildning med framtiden som ett öppet landskap där folket fritt väljer väg. När Irland röstade nej till Nice-fördraget så började man i Bryssel att tala om omval innan bläcket torkat på resultattabellerna.

Den trista sanningen är att det finns en dold dagordning för EU:s utveckling och om folket röstar mot denna så tvingas man rösta en andra, eller en tredje gång. EU respekterar inte folkets vilja.

De efterkrigspolitiker som grundade EU..., hade måltsättningen helt klar för sig. De ville skapa Europas Förenta Stater.

Men detta pro0jekt gick inte att sälja till Europas folk i ett enda paket, så det marknadsfördes i små steg, steg som var för sig kan tyckas obetydliga, men som tillsammans ger ett helt nytt, och oönskat samhälle.

Först frihandelsområde, så gemensam jordbrukspolitik, följt av inre marknad, nu en gemensam valuta, en 'insatsstyrka' som förvandlas till armé, en 'utrikespolitisk talesman' som så småningom blir utrikesminister och en kommissionsordförande som snart tituleras president.

Så glider en kontinent av demokraiska och självständiga stater över i en elitstyrd stormakt. Och folket står frågande: var det verkligen detta vi röstade om i Sverige 1994? Gav vi verkligen våra folkvalda i uppdrag att avskaffa den svenska självständigheten?

EU-medlemskapet skulle ge oss inflytande - det vi fick var förlorad suveränitet.

Detta är EU:s avgörande svaghet. Ty den dolda dagordningen gör att folket inte känner minsta delaktighet i utformandet av framtiden. Diskutera gärna EU säger man, men alternativet utträde får inte ens nämnas. Rösta gärna om EMU, men rösta inte Nej.

...Det är denna attityd som kommer att bli EU:s fall."

"När unionen så småningom växt och slukat nationerna mellan Atlanten och Ryssland, när unionen nått sin ultimata gräns - då börjar sönderfallet. Sprickorna syns redan, och det är bristen på demokrati som gör att rötan tränger in."