Inga undantag

Pressmeddelande från Sten Andersson, Sverigedemokraterna, den 12/11 -03:

Svenska folket vilselett om EU-utvidgningens effekter!

I tv-programmet Uppdrag Granskning 11/11 visades konsekvenser av EU-utvidgningen som säkert varit okända för stora delar av svenska folket. Då Sverige, till skillnad från Finland, Tyskland och Österrike, inte begärt undantag avseende regler för arbetskraftsinvandring är risken mycket stor att många människor från de nya medlemsstaterna söker sig hit och kan då mycket snabbt få del av det svenska socialförsäkringssystemet, vilket kan få stora negativa konsekvenser för nivån på svenska socialförsäkringar. Ett kansliråd på Näringsdepartementet uttalade i programmet att konsekvensen kan bli att socialförsäkringar i Sverige sänks "men att det var värt priset av utvidgningen." Delar svenska folket den uppfattningen?

Några exempel: En sjuksköterska från Estland kan få ett deltidsjobb i Sverige och flyttar hit med man och barn och hela familjen får då leva på bidrag. En polack tar jobb som byggnadsarbetare i Sverige och arbetar 10 timmar i veckan, vilket räcker till för att få en bättre lön än heltid i Polen. Därefter har polackens familj rätt till barnbidrag, bostadstillägg, svensk föräldrapenning till ett stort belopp. För 10 timmars arbete i veckan kan familjen alltså ta med sig över 9 000 kronor i bidrag till Polen. Det är självklart att många, som lever under besvärliga förhållande i de nya medlemsländerna kommer att upptäcka och utnyttja de nya möjligheterna.

Jag vågar påstå att detta har regering och riksdag pratat mycket lite om och varför har inte Sverige liksom Finland, Tyskland och Österrike begärt undantagsregler?

Svenska folket betalar de högsta skatterna i världen. Den öppna arbetslösheten ligger på 5 procent. Till detta skall läggas alla asylbeviljade som saknar jobb. Svensk sjuk- och äldrevård befinner sig i djup kris och varje dag kan svenska folket notera nya neddragningar för skolan. Polisen fungerar inte. Ändå vill svenska politiker att Sverige skall visa sig bättre än andra.

Vilket mandat har man fått för detta? Det är inte konstigt att svenska folket visar stor skepsis för EU!

Sten Andersson, Sverigedemokraterna