Östutvidgningen

Om bara Polen har lika många bönder som nästa hela EU tillsammans, hur går det då med EU:s jordbruksstöd, om Polen kommer med?

Om det blir fritt fram för människor från hela Östeuropa att komma till Sverige och söka arbete, vad kommer det att innebära?

Om det redan nu föreligger språkproblem i EU-arbetet, hur ska det då inte bli med ytterligare ett antal språk?

Tre av många frågor som skulle behöva diskuteras, innan det sker någon utvidgning av EU. Med sådan diskussion har det dock varit sparsamt.

Till undantagen hör ett inlägg av Carl Lidbom på DN Debatt den 24/5 -00: "VÄNTA MED ATT UTVIDGA EU!"

 


Några citat:

"Sverige hör till de ivrigaste förespråkarna för en utvidgning av medlemskretsen. I den svenska debatten behandlas utvidgningen redan som ett faktum som inte går att komma förbi. När vi talar om de baltiska staternas ansökningar brukar vi bli rent lyriska i vår entusiasm för deras kandidaturer.

När vi skall gå in på frågan hur EU-samarbetet, som redan gnisslar betänkligt när femton stater försöker arbeta sig fram till gemensamma beslut, skall kunna klaras i en dubbelt så stor krets av medlemsstater är vi mindre vältaliga."

"De påfrestningar på samarbetet som en utvidgning av medlemskretsen skulle medföra är inte svåra att identifiera.

Å ena sidan har vi trycket från kandidatländernas förväntningar på att få del av överflödet inom EU.

Å andra sidan oviljan på många håll i EU att dela med sig av jordbruksstöd och bidrag genom EU:s regionala strukturfonder. Den växande främlingsrädslan i Europa har åtskilligt att göra med farhågor i EU:s nuvarande medlemsländer att se sina territorier översvämmade av invandrare som lockas av tanken på att tjäna flerdubbelt mer än de tidigare varit vana vid. Det är inte bara Österrike som vill sätta spärrar mot alltför stor invandring."

Det kommer också att kunna krävas djupgående institutionella förändringar, menar Lidbom:

"De små EU-länderna - och till dem hör ju onekligen Sverige - kommer att ställas inför krav att maka åt sig, att avstå inflytande till förmån för de stora. Det kommer att gälla både röstviktningen i ministerrådet och vår rätt att också i fortsättningen vara representerade i kommissionen.

Majoritetsbeslut måste förmodligen bli regel i EU:s ministerråd, och de små ländernas röster kommer att väga mindre tungt än hittills. Antalet ledamöter i kommissionen måste också begränsas och det är långtifrån säkert att ett litet land som Sverige i framtiden alltid kan räkna med att ha en 'egen' kommissionär."

En person som starkt profilerat sig som förespråkare för ett "Europas Förenta Stater", dvs för omvandlingen av EU till ett land - med en regering ansvarig inför sitt parlament - är den tyske utrikesministern Joschka Fischer.

Fischer tillhör die Grünen, Tysklands miljöparti, som nyligen noterat en stor politisk seger: beslut togs om stängande av Tysklands kärnkraftverk.

Skulle det senare visa sig att man inom EU trots allt behöver kärnkraft, vad händer då? Mest rationellt ur EU-perspektiv blir väl att placera dessa miljöfarligheter i landets periferi. Kanske uppe i ödemarken i norr...