Löftesbrott

Ur insändare i Sydsvenskan i december 2003, skriven av Sten Andersson (sd):

"EU har utvecklats till ett korrumperat politiskt odemokratiskt elitprojekt långt från människors vardagsproblem, som på ett utmanande sätt lägger sig i frågor enskilda länder kan klara på egen hand. Unionen framstår också i mångas ögon som byråkratins och osmidighetens banérförare. Svenska folket behöver inte mängder av detaljregler, texter och paragrafer tillverkade av byråkrater vars kontakt med verkligheten är minimerad. 
 
Dessutom kommer EU att ta bort vad som ansågs heligt och okränkbart vid den svenska folkomröstningen 1994, nämligen att stora länder aldrig skulle kunna köra över mindre medlemsländer. Det löftet kommer att brytas! Dagligen bevisas att stora EU-länder i första hand tänker på sig själva och totalt struntar i andra. "
  
"Europas länder bör kunna skapa gemensamma regler för lösning av gränsöverskridande problem tex inom miljö och brottsbekämpning, utan att enskilda länders självbestämmanderätt i övrigt äventyras. Däremot skall nationella svenska frågor och problem lösas av Sveriges riksdag.
 
EU bör således upplösas och ersättas med en organisation som enbart skall syssla med gränsöverskridande frågor!"