Obekväm rapport


Nyhetsnotis på Text-TV den 3/12 -03:

EU-rapport om antisemitism stoppad

En forskarrapport som anklagar pro-palestinska grupper och unga muslimerför antisemitism skapar bråk i EU.

Rapporten stoppades först av beställaren, EU:s centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet, med motiveringen att den var ofullständig.

Forskarna vid EUMC-institutet i Wien hävdade däremot att den stoppats för att innehållet var för obekvämt..."