Ologiskt

I SvD hade Anders Jonsson i oktober 2003 en kolumn om EU:s nya konstitution "Logiska kullerbyttor i grundlagsdebatten". Några citat:

"Debatten om förslaget till EU:s framtida grundlag börjar sent omsider ta fart även i Sverige.

Måste den svenska grundlagen skrivas om eller inte?

Kommer några länder att kunna gå före med försvarssamarbete?

Kommer Sverige att tvingas överge en mer generös flyktingpolitik?

Experter och politiker är oeniga om hur förslaget ska tolkas. Och oenigheten är lika stor om hur det slutgiltiga resultatet som kommer ut av EU:s regeringskonferens ska behandlas."

Bland annat mp och v kräver nu folkomröstning i denna fråga:

"Men regeringen och de borgerliga partierna, inklusive centern, säger nej. Det slutgiltiga fördrag som EU:s stats- och regeringschefer enas kring ska godkännas av den svenska riksdagen utan att först prövas i en folkomröstning.

Regeringens linje är i stället att förslaget ska vara klart före valet till Europaparlamentet i juni nästa år. Då får 'medborgarna ta ställning', har utrikesminister Laila Freivalds förklarat i SvD. Och statssekreterare Lars Danielsson som är statsminister Göran Perssons närmaste man i EU-frågor har sagt att svenska folket då får tillfälle att 'demonstrera sin uppfattning'."

Jonsson ser inte att detta resonemang hänger ihop:

"Uppläggningen är ju mer eller mindre en uppmaning till alla som är emot den nya grundlagen att rösta på vänster- eller miljöpartiet....

Det bäddar i sin tur för ett ännu lägre valdeltagande än vanligt i valet till Europaparlamentet. ... Valdeltagandet kan möjligtvis hållas uppe om euromotståndarna Margit Gennser (m) och Nils Lundgren (s) gör slag i saken och bildar ett nytt parti."

Och vad händer då, om en majoritet skulle rösta på nej-partier?

"Ska riksdagen då - där det finns en klar majoritet för - säga nej till att ratificera det nya fördraget? Sannolikt inte."

Jonsson ser oklarheter, för att inte säga logiska kullorbyttor, i regeringens resonemang.


 Se vidare:

Björn von der Esch