Behåll kronan!

Upprop från Kritiska EU-fakta:

BEHÅLL KRONAN - NEJ TILL EURON!

Vårt land är i fara. Starka krafter vill överlåta vår penning- och valutapolitik till EU, avskaffa kronan och införa EU:s valuta, euron, som betalningsmedel. Det gäller Sveriges självbestämmanderätt och demokrati, lönerna, jobben och välfärden.

Självständigheten och demokratin

I EU:s valutaunion bestämmer den europeiska centralbanken (ECB) den korta räntan och penningmängden. Valutareserven tas över. Sverige förlorar självbestämmanderätt. Våra demokratiskt valda politiker är förbjudna att ens försöka påverka den politik som banken för.

I EMU är kontroll av kapitalet ett brott. Demokrati ersätts av elitstyre. Euron är det instrument som slutgiltigt ska förvandla Sverige till ett län i superstaten EU.

Lönerna, jobben och välfärden

Utan en egen valuta med flexibel växelkurs som stötdämpare vid ekonomiska obalanser får arbetsmarknaden ta stötarna. Anpassningen måste ske genom lönesänkningar, avskedande och flyttlasspolitik. De ekonomiska klyftorna och regionala obalanserna tilltar.

I valutaunionen prioriteras inflationsbekämpning före full sysselsättning, oberoende av folkets vilja. Risken med en sådan politik är att hög arbetslöshet permanentas. När ekonomierna binds samman genom euron ökar trycket på den offentliga sektorn och välfärden hotas av valutaunionens strama tyglar för finanspolitiken och de tilltagande kraven på harmonisering av skatterna nedåt.

Sverige klarar sig bättre

Sverige och andra länder som står fria från EU:s valutaunion visar bättre tillväxt och sysselsättningsutveckling än de som "oåterkalleligt" låst sin valuta till euron och därmed blivit helt bundna av ECB:s penning- och valutapolitik. Spåren från den frivilliga knytningen av kronan till euron (ecun) från maj 1991 till november 1992 förskräcker. Följden blev den värsta ekonomiska krisen efter kriget.

Sverige kan med fördel behålla en självständig penning- och valutpolitik, anpassad efter svensk ekonomisk struktur och konjunktur på en föränderlig världsmarknad. Sverige, en liten ekonomi i periferin, blir inte normgivande i valutaunionen utan den rollen har redan stormakterna i centrum.

Nej till valutunionen

För Folkrörelen Nej till EU kommer EU-medlemskapet - med eller utan EMU - aldrig att bli ett alternativ. Vårt alternativ är ett fritt och demokratiskt Sverige. Som ett steg på vägen dit kommer vi att med all kraft arbeta för att svenska folket säger nej till EMU.

Både EU-motståndare och EU-anhängare kan förenas i ett avståndstagande från valutaunionen. Det gäller att skapa bredast möjliga enhet för ett nej till svenskt deltagande. Skälen är många. Mycket handlar om vår ekonomiska politik, välfärden och demokratin.