Flyttkostnad

Inom Europaparlamentet finns en praxis att en gång per månad flytta hela Parlamentet med alla medarbetare och så gott som fullständigt kontorsinventarium för några dagars arbete från Brüssel till
Strasbourg. Enda anledningen är att Frankrike så gärna vill detta.

99% av kostnaderna - årligen ca. 200 miljoner Euro - betalas av de övriga medlemsländerna. På svenskt initiativ har ett antal av Europas parlamentsledamöter från olika partier i olika länder tagit initiativet till en namninsamling för att få slut på detta slöseri med EU-medel.

För mer information - klicka på www.oneseat.eu.