Gahrton, EU-parlamentariker

Till de tidigare anförda skälen att motsätta sig svenskt medlemskap i EU tonar nu fram ytterligare ett: det fördrygar redan dryga politiker. Vi får en problemgrupp på halsen. Per Gahrtons uppträdande mot polisen i samband med en demonstration i Malmö, samt i media därefter, aktualiserar denna aspekt.

 


"Maktfullkomlig miljöpartist" tyckte en insändarskribent i Svenska Dagbladet den 26/4 -01, som hört en radiodiskussion mellan Gahrton och en polischef:

"Jag blir inte förvånad över att Gahrton, som miljöpartist och EU-motståndare ... hyser agg mot etablissemanget i allmänhet och polisen i synnerhet. Vad som förvånar mig,.. är att då Gahrton får motstånd, verbalt eller fysiskt, så passar etablissemangets fina salonger och han beter sig precis så som de maktfullkomliga politruker han så innerligt avskyr och egentligen demonstrerar mot.

Då han greps i Malmö för, som jag tror, ohörsamhet mot ordningsmakten var han inte längre demonstrant, utan som han sa till polisen: 'EU-parlamentariker med fullständig immunitet'. Som en sådan betydande person ansåg Gahrton att han minsann fick göra vad han ville för han står nämligen över lagen. Som denna viktiga medborgare krävde Gahrton att omedelbart få tala med ett polisbefäl, vilket han fick tack vare att han så idogt hänvisade till sin immunitet.

Man får vara glad att inte fler parlamentariker gick med i demonstrationen eftersom antalet polisbefäl knappast hade räckt till att särbehandla alla dessa.

I radiodebatten uttryckte Gahrton bl.a. att polisens bristande respekt för honom som EU-parlamentariker bottnade i att polisens utbildning var på 'dagisnivå" och dessutom kallade han poliserna för 'uniformerade skinheads'. Som om detta inte var nog passade Gahrton på att läxa upp polischefen... förklarade han att som parlamentariker var överordnad polischefen och därvidlag borde han visas erforderlig respekt."

 


På ledarplats i SvD samma dag skriver Maria Abrahamsson under rubriken "Även Per Gahrton ska uppföra sig":

"När en svensk Europaparlamentariker befinner sig i Sverige har denne samma immunitet som riksdagens ledamöter, varken mer eller mindre. Trots detta har miljöpartiets Per Gahrton av någon anledning fått för sig att han i egenskap av Europaparlamentariker inte behöver lyda polisens order.

Den svenska grundlagen innebär att en parlamentariker har immunitet för yttranden han gör som politiker, och dessutom en viss begränsad immunitet mot att bli gripen, anhållen och häktad vid vanliga brott,.."

"När Gahrton ... sattes på en buss för att köras bort jämte 200 andra demonstranter från det tumult som hade uppstått, var han... inte föremål för något straffprocessuellt ingripande,.."

"Enligt Säpos verksamhetsberättelse för år 2000.. har sk autonoma nätverk sedan förra året mobiliserat mot det svenska EU-ordförandeskapet. Att dessa vänsteranarkistiskt präglade grupper enligt Säpo är beredda att använda våld - och också gör det - för att uppnå sina syften, är en aspekt som Per Gahrton och andra inte verkar låtsas om..."