Ny säkerhetspolitik

Pressmeddelande från Folkrörelsen Nej till EU den 18/6 -00:

Helt om i Sveriges säkerhetspolitik!

I ett uttalande till TT i fredags avvisar statsminister Göran Persson kraven på FN-mandat för fredsbevarande insatser.

- Jag tror det är en rätt farlig princip de (miljöpartiet) vill införa. Om vi ska ha som en förutsättning för allt agerande i framtiden att det alltid finns ett FN-mandat så lyfter man ju i praktiken in det beslutet i FNs säkerhetsråd med det vetosystem som finns där, sade Göran Persson.

Kraven på FN-mandat har varit en hörnpelare i svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Sverige har hävdat FN som det internationella forumet för konfliktlösning. Nu görs helt om och ett knäfall för EU trots tidigare utalanden av bla utrikesminister Anna Lindh i samband med EUs toppmöte i Köln i juni 99.

Då beslöts att EU "måste ha förmåga till självständigt handlande som stödjer sig på trovärdiga militära styrkor, möjlighet att besluta sig för att använda dem och vara redo till detta för att reagera i internationella krislägen." samt att EUs militära ingripanden skall ske i "enlighet med principerna i FNs stadga".

Nu vänder statsministern FN ryggen för konfliktlösning och sluter helt upp bakom EUs självpåtagna rätt att ingripa militärt.

Därmed är vår regering på god väg att helt överge vår alliansfrihet och neutralitet. Folkrörelsen Nej till EU ser med oro på regeringens agerande. Vi kräver ett återupprättande av den politik som effektivt bevarat Sveriges fred; alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig.

Världsfreden behöver inte fler militärunioner utan fler neutrala stater som kan medla.

 


 Se vidare:

Folkrörelsen Nej till EU