Federation?

Ur inlägg av Gert Gelotte i Göteborgs-Posten den 3/9 -00:

"Sverige tyst i EU:s ödesfråga

Den avgörande framtidsdebatten i EU märks knappast i Sverige. Vi sliter med EMU-frågan. Resten av unionen diskuterar framtiden: Hur federal skall den europeiska unionen bli. Observera! Inte om, utan hur."

"- Debatten om en europeisk federation är mycket reell och vi måste delta i den, speciellt nu när Sverige skall bli ordförandeland i EU, säger Cecilia Malmström, EU-parlamentariker från Göteborg och folkpartiet.

Den 12 maj i år talade Tysklands utrikesminister, miljöpartisten Joschka Fischer på Humboldtuniversitetet i Berlin. Talet slog ner som en bomb. Fischer föreslog en fullt utbyggd europeisk federation med grundlag, tvåkammarparlament, regering och president.

Hans motiv var att en union med kanske 30 medlemsländer inte kan fungera som nu när 15 medlemsländer försöker kombinera federalism medmellanstatlighet.

Joschka Fischer insåg naturligtvis att alla inte skulle vilja vara med i ett federalt Europa och föreslog därför att de som vill skall få gå före och bilda ett inre EU....

...I Sverige skrev några tidningar under några dagar. Sedan dog debatten."

"Och nu går det fort. Medan den svenska regeringen talar om utvidgning med nya medlemsstater, som om det fanns ett val mellan utvidgning och fördjupning, skriver EU:s juridiska experter på en gemensam europeisk grundlag. Hur den skall formuleras, hur federal den skall vara är redan det stora diskussionsämnet på kontinenten.

- Inom några få år kan vi ha ett EU med en helt annan inriktning än vi har i dag. Detta förtjänar en debatt i Sverige, anser Cecilia Malmström och beskriver EU av i dag som en ofullbordad federation.

- EU har inslag av mellanstatlighet. Men med en gemensam valuta, en framväxande gemensam säkerhetspolitik och en framtida gemensam invandringspolitik blir de federala inslagen allt tydligare, menar hon."