Demokrati-enkät

Respekten för oliktänkande, förmågan att lyssna på andras åsikter och beredskapen att kommunicera även med meningsmotståndare - det kan sägas tillhöra grundläggande demokratiska attityder.

Det demokratiska underskottet inom EU manifesterades vid ett tal som Vaclav Klaus, Tjeckiens president, höll inför EU-parlamentet i februari 2009. En stor del av ledamöterna marscherade ut i protest, mitt under talet.

Detta väcker naturligtvis frågor om de svenska företrädarna i denna församling. Hur uppträdde de? Fanns det även svenskar som deltog i denna protest mot Klaus?

Vilka ledamöter sitter till att börja med från svensk sida i EU-parlamentet?

Under rubriken "Dina ledamöter" finner vi svar på den frågan:

Socialdemokraterna

Jan Andersson

Göran Färm

Anna Hedh

Inger Segelström

Åsa Westlund

Moderaterna

Charlotte Cederschiöld

Christofer Fjellner

Gunnar Hökmark

Anna Ibrisagic

Vänsterpartiet

Jens Holm

Eva-Britt Svensson

Folkpartiet

Olle Schmidt

Centerpartiet

Lena Ek

Miljöpartiet

Carl Schlyter

Kristdemokraterna

Anders Wijkman

FI

Maria Robsahm

Junilistan

Helene Goudin

Nils Lundgren

Lars Wohlin


Jan Milld sände den 24/2 följande brev:

"Till
Sveriges ledamöter i EU-parlamentet

Som framgått av en video på Youtube - http://www.youtube.com/watch?v=Ae1Q8U1Me1M&feature=channel_page -  marscherade ett stort antal ledamöter ut i protest under det tal som Vaclav Klaus från Tjeckien höll i EU-parlamentet i februari 2009.

Med anledning av detta har jag frågor till dig:

• Tillhörde du dem som närvarade under hela talet?

• Deltog du i denna protest mot Vaclav Klaus?"

Av totalt 19 ledamöter har (fram till den 28 febr.) 12 svarat:

Socialdemokraterna

Göran Färm

Anna Hedh

Inger Segelström

Åsa Westlund

Moderaterna

Charlotte Cederschiöld

Christofer Fjellner

Anna Ibrisagic

Vänsterpartiet

Jens Holm

Eva-Britt Svensson

Folkpartiet

Olle Schmidt

Centerpartiet

Lena Ek

Miljöpartiet

Carl Schlyter

Junilistan

Helen Goudin


De som inte svarat är:

Jan Andersson (s)

Gunnar Hökmark (m)

Anders Wijkman (kd)

Maria Robsahm (fi)

Nils Lundgren (jl)

Lars Wohlin (jl)

I sak var det bara en svarande ledamot som deltog i utmarschen under Klaus tal, nämligen Anna Ibrisagic från Moderaterna, även om hon själv kallar det något annat. Många av de svarande tog uttryckligen avstånd från denna typ av beteende.

Bland dem som inte svarat är det förmodligen en högre andel som deltog i protesten.


Så här löd svaren:

Tillhörde du dem som närvarade under hela talet? Ja
Deltog du i denna protest mot Vaclav Klaus? Nej

En otäck hånfull stämning, en intolerens mot oliktänkande kändes i hela kammaren. Var det inte precis detta som EU skapades att bekämpa? Pinsamt.

Carl Schlyter (mp)


Av privata skäl var jag inte i Bryssel den dagen och hörde därför inte president Klaus tal. Hade jag varit i Bryssel hade jag dock inte deltagit i protesten, utan lyssnat på hans tal.

Christofer Fjellner (m)


Jag var närvarande och kritiserade de kolleger som gick ut, se min hemsida pressmeddelande.

Olle Schmidt (fp)


Jag deltog under nästan hela talet var tvungen att gå ifrån ett tag innan han började för att ringa min resebyrå så jag missade början. Jag var inte en av de sossar som gick ut i protest eftersom jag delar många av hans åsikter och tycker att man har rätt att yttra sig. Skulle aldrig falla mig in att gå ut ur salen när Solana eller Barrosso talar bara för att jag inte delar deras åsikter.

Anna Hedh (s)Jag deltog inte i protesten.

Åsa Westlund (s)

Lyssnade till talet har på alla möjliga sätt inkl skrifligt och veckobrev berättad vad jag ansåg.

Inger Segelström (s)


1. Nej, jag närvarade inte under hela mötet. Jag började med att inta min plats i plenum, eftersom jag anser att det är en demokratisk rätt att lyssna och bli lyssnad i parlamentet, men efter några minuter blev jag mycket irriterad över vad han sa och gick ut, eftersom varken jag eller någon annan hade någon replikmöjlighet. (det handlade om ett tal och inte om debatt, alltså)

2. Nej, jag deltog inte i protesten.

Anna Ibrisagic (m)


Jag var kvar under talet. Jag anser att han har samma rätt som alla andra har  under respektive ordförandeskap att tala inför parlamentet. I stort sett alla  andra som i egenskap av ordförande i Rådet har talat har bara berömt Lissabonfördraget - han har samma rätt att uttala den kritik han har.

Eva-Britt Svensson (v)


Jag satt kvar och lyssnade hela tiden.

Men jag tyckte nog lika illa om talet som de som gick ut. Framförallt reagerade jag hårt på att Klaus stenhårt argumenterade emot det fördrag som hans eget parlament just hade godkänt. Är det presidentens personliga antipatier som avgör eller de folkvalda?

Göran Färm (s)


Närvarade under hela Vaclav Klaus tal.

Charlotte Cederschiöld (m)Ja, jag var närvarande och lyssnade. Av respekt för en vald representant för ett annat medlemsland satt jag kvar och lyssnade.

Jag gick inte ut och följer kammarens uppförandekod, vilket tyvärr inte alla gör.

Men jag håller inte med om allt han säger...

Lena Ek (c)


Nej, tvärtom. Jag blev djupt upprörd över detta odemokratiska beteende.

Jens Holm (v)


Jag var frånvarande med anledning av min mans bortgång, men tycker att det är förkastligt av förtroendevalda att bete sig på detta vis. Om man inte är ense med den som talar, kan man låta bli att vara där eller så håller man tyst. Att inte talman håller ordning i salen, när talaren är av annan åsikt är talande. Men respekt för demokratin är inte den högsta i EU- parlamentet, tyvärr!

Hélène Goudin (jl)


 Se vidare:

EU-filmer