Riksdagen röstar

Björn von der Esch, i tidningen Dagen den 6/6 -02:

"Häromdagen skulle vi i riksdagen rösta om någon liten fråga som gällde plantor och frön i skogsbruket. Strax innan läste talmannen upp en ramsa som ingen lyssnade på förrän hon plötsligt uppmanade oss att rösta. Så skedde. Alla utom tre röstade ja. Men vad hade vi röstat om? Jag frågade mina bänkgrannar. Ingen visste..."

"Den 13 juni beslutar riksdagen att också makt som i dag inte får överlåtas till EU ska kunna överlämnas från och med nyår. Det sker in blanco. Det ska nämligen räcka att mottagaren verkar 'inom ramen för samarbetet i EU'. Ett krav som till och med maffian uppfyller. Frivilligt, utan att vara ombedda och utan motprestation gör vi detta. Vilken aningslös underdånighet!

Beslutet måste tas två gånger eftersom grundlagen måste ändras. Andra gången blir efter valet. Går beslutet igenom även då har medborgarna i praktiken förlorat möjligheter att utkräva ansvar för de beslut som kommer att fattas i Bryssel. Ingen vet ju längre vem som är politiskt ansvarig där. "

"EU är i dag större än det Europa som Hitlers Tredje rike utgjorde. Dess befolkning redan dubbelt större än en gång Sovjetunionens och snart också USA:s. I EU:s förlängning hägrar en utvidgning som i omfattning mäter sig med Maos Kina. Under parollen globalisering ska EU vara världens ledande stormakt år 2010. Det bestämdes i Lissabon för två år sedan. Vad det kräver politiskt, militärt och ekonomiskt kan vi blott ana.

Därför behöver Bryssel mer makt. Som alltid under förevändning att freden och miljön står på spel.

EU:s visioner hade kanske kunnat förankras hos medborgarna om man redovisat positiva resultat. Visat upp en kraftfull, demokratisk ledning som präglats av kompetens och moralisk resning. I stället ser vi hur ledande stats- och regeringschefer som endast tack vare sin politiska ställning undgått att ställas inför rätta för korruption och mutor tillåts styra EU. En genomkorrumperad EU-kommission nödgades avgå men ställdes aldrig som utlovats inför rätta. Vi ser ett parlament som av hänsyn till sina egna uppskruvade förmåner tiger om tjänstemännens överdrifter. De få modiga tjänstemän som vågat avslöja korruption inom EU har mist sina jobb, och tigs ihjäl av parlamentet.

Dessa avskyvärda missförhållanden kallar EU ett 'demokratiskt underskott' som man får leva med.

Korruptionen inom EU är nu så utbredd på snart sagt alla nivåer att den inte längre går att hejda. Den fräter sönder EU-systemet inifrån på samma sätt som korruptionen inom nomenklaturan slutligen ledde till Sovjetunionens fall. Ingen hade modet och viljan att lägga om kursen för EU medan tid fanns. I stället lät man korruptionen förbli EU:s mest fundamentala tabu. Därför tvingas vi nu åse hur EU stolt ångar vidare likt Titanic mot en oundviklig katastrof.

Till detta EU vill majoriteten i riksdagen kunna överlämna den makt den ännu har kvar. Varningar avfärdas på sedvanligt besserwissermanér..."


 Se vidare:

EFS