Statstelevision

Den 11/2 -04 hade Aktuellts 21-sändning en studiointervju med Nils Lundgren, företrädare för det nya EU-valspartiet "Junilistan". Jarl Alfredius ställde följande fråga till honom:

"Finns inte risken att ni drar till er nationalister och andra knäppskallar?"

Detta är intressant på två sätt:

1.

I en förment objektiv televisionskanal görs en extremt partisk propaganda. I Alfredius fråga ligger ju ett påstående, med innebörden att värnande av svenska intressen skulle vara direkt förkastligt.

2.

Lundgren reagerade inte på "frågan" med motfrågan "På vad sätt är man 'knäppskalle' genom att vara nationalist?" Det säger möjligen någonting om det nya partiet.