Inte glädjande

Om man får sin utkomst genom att vara expert på mänskliga rättigheter, kan man då ha bestämda politiska värderingar?

Det visar sig, att så kan det vara. Det blir då fråga om värderingar av ett speciellt slag - politiskt korrekta sådana.

Efter det danska valet tillfrågas Annika Karlsson, "universitetslektor på Malmö högskola och med mänskliga rättigheter som forskningsområde" för kommentarer kring den nya danska regeringens programförklaring beträffande invandringen.

Hon finner att det "är ingen glädjande läsning".

Ur artikeln, i Sydsvenskan:

"I programmet sägs att 'det är helt nödvändigt att begränsa den nuvarande tillströmningen'.

I stället vill den borgerliga regeringen satsa på bättre integration av de invandrare som redan finns i landet.

- De ska lära sig danska och de ska arbeta,.."

Regeringen säger sig vidare vilja arbeta mot asylfusk, människosmuggling, kriminalitet och missbruk av offentliga medel.

"Annika Karlsson ser den danska regeringens strävan att snäva in flyktingbegreppet som det allvarligaste."

"Att en asylsökande ska få vänta sju år på permanent uppehållstillstånd tycker hon är 'hårresande'."

"Att den asylsökande som döljer sin identitet kan utvisas är Annika Karlsson mycket frågande inför."

"Att den som vill resa hem på semester ska få sitt uppehållstillstånd ifrågasatt innebär en stor inskränkning i rörelsefriheten, menar hon."

Universitetslektorn finner det dessutom "konstigt" att Danmark tar bort hemspråksundervisningen:

"- I alla andra sammanhang där man talar om mänskliga rättigheter är rätten till det egna språket grundläggande, säger Annika Karlsson.