SLUTORD

Denna bok har spänt över många områden. I vissa fall har vi möjligen givit oss ut på "djupt vatten". Vi ger oss inte ut för att veta allt, vi har inte tänkt färdigt. Så vi förbehåller oss rätten att framöver modifiera våra ståndpunkter - att ta intryck av nya fakta och att lyssna på andras åsikter.

"Försvara demokratin!" kan läsas rakt av, den kan också ses som ett slags "smörgåsbord" av synpunkter, där var och en förhoppningsvis kan hitta åtminstone något av intresse.

SYFTET MED BOKEN är att stimulera till diskussioner och medverka till en dialog - ett civiliserat samtal - i dessa för vårt land så viktiga framtidsfrågor.

"Ris och ros"? Fatta gärna mod och hör av dig med synpunkter:

Anders Sundholm, tel. 08/ 754 5299, Jan Milld, tel. 08/50029734.

Fatta överhuvudtaget mod.

 


Ur boken "Röster om språket":

"Den riktiga demokratin är just styrelse och beslut genom samtal. Samtalet är en nära släkting till demokratin, kompromissen, toleransen, det obundna sanningssökandet...."

"Samtal - att tala samman... Ord som broar och bryggor, som besvärjelser, skydd och vapen. I samtalet tvinnas gemenskapsbehov samman med uttrycksbehov, känslobehov och kunskapsbehov. I det goda samtalet blir människan som mänskligast."