Litteraturlista:

Berglund: Konsten att avskaffa arbetslösheten. Ordfront. 1996.

Björkman m.fl: Flyktingpolitikens andra steg. SNS. 1996.

Boethius: Några som inte älskar oss håller på att förändra vårt land. Norstets. 1997.

Bäckstrand/Fürth: Röster om språket. Akademilitteratur. 1983.

Carlberg/Tamas: Där kärleken kallnar. Tiden. 1995.

Ehrenberg: Pengar, makt & alla vi andra. ETC. 1994.

Ehrenberg: Mera Pengar. Nordstedt. 1996.

Eliasson: Demokratin under debatt. SR. 1961.

Elmbrant: Så föll den svenska modellen. T.Fischer&Co. 1993.

Ericson/Norrby: Ekonomi i tvärdrag. Liber. 1982.

Fant/Olivegren: Ensamliv. Natur o Kultur. 1986.

Grassman: Det tysta riket. Ordfront. 1981.

Grassman: Det plundrade folkhemmet. Årstiderna. 1986.

Grassman: Från det lydiga landet. Ordfront, 1991.

Hamilton/Rolander: Att leda Sverige in i krisen. Nordstedt. 1993.

Ingelstam: Arbetets värde och tidens bruk. Liber. 1981.

Isaksson: När Pengarna är slut. Moderna Tider. 1992.

Isaksson: Alltid mer, Aldrig nog. T.Fischer&Co. 1994.

Kågeson: Den fjärde valsedeln. Prisma. 1982.

Kågeson: Det gamla uppdraget. Nordstedt. 1989.

Langby: Vinter i välfärdslandet. Brombergs. 1993.

Lindhagen/Nilsson: Hotet mot arbetarrörelsen.Tiden.1970.

Malm: 13 år. Brevskolan. 1994.

Milld: Grundkurs för socialdemokrater. Socialistisk Debatt. 1970.

Milld: Lagom är bäst! Eget förlag. 1995.

Olausson: Ett annat sätt. Akademilitteratur. 1982.

Olsen: Grön ekonomisk politik. Gröna Böcker. 1989.

Petersson: Demokrati och makt i Sverige. SOU 1990.

Petersson: Politikens Möjligheter. SNS. 1996.

Reinius: Stålbadet. Ekerlids. 1996.

Ross: Varför demokrati. Tiden. 1967.

Sandin. Förbannad pacifist. Pax förlag. 1992.

Schlaug. Miljön, makten och friheten. Gidlunds. 1990.

SIV: Rasismens varp & trasor. 1995.

SIV: Bota eller skrota invandrarpolitiken? 1996.

Statens Ungdomsråd: Ej till salu. Liber 1981.

Tibbling: Sjuk vård. Askelin & Hägglund. 1988.

Tingsten: Demokratins problem. Aldus. 1964.

Vestbro: Kollektivhus. Liber.1982.

Wetterberg: Det nya samhället.Tiden.1991.

Wästberg: Det tomma rummet. W&W. 1996.

Åkerman: Demokratibegreppet. Prisma. 1972.