Inledning:

VARFÖR DEMOKRATI?

Varför är det viktigt med demokrati? Skälen är i huvudsak två:

FÖR DET FÖRSTA ligger det ett värde i sig i att människor kan påverka sin situation. Det handlar om värdighet och respekt, om människosyn och människovärde. Demokratin ger människor en möjlighet att växa.

FÖR DET ANDRA är demokratin en metod att klara avvägningar mellan olika gruppintressen och att på ett fredligt sätt lösa konflikter i samhället.

Demokrati utgör ingen garanti mot felaktiga beslut, men den motverkar alltför galna beslut. Som Abraham Lincoln uttryckte saken: "Man kan lura hela folket en gång, och man kan lura några hela tiden, men man kan inte lura hela folket hela tiden".

Alternativen till demokratin är i princip två:

I ena änden diktatur och centralstyrning. Slut på fria val och fri opinionsbildning, upphävande av medborgerliga fri- och rättigheter - allt genom beslut uppifrån.

I andra änden anarki och pöbelvälde. Återigen upphävande av demokratiska rättigheter - men genom beslut nerifrån.

I båda fallen blir det fritt fram för förföljelse av oliktänkande, i båda fallen saknas spärrar mot förtryck.

Demokratin är kopplad till välfärd och social trygghet, till bildningsnivå och social rörlighet i samhället. Dessa faktorer kan gagna en demokratisk utveckling, och ett demokratiskt system kan bidraga till att de skapas.

Kopplingen gäller dock även i omvänd riktning. Ett samhälle i ekonomisk nedgång, där människors trygghet är hotad och motsättningarna växer - ett sådant samhälle blir instabilt, och får snart svårigheter att bevara demokratin.