Partiutveckling

Utvecklingen är tydlig i Danmark, när det gäller väljarsympatierna för Dansk Folkeparti respektive Socialdemokraterna. DF ökar från folketingsval till folketingsval, (s) minskar.

Som framgår av följande två diagram:

 

 

 1998

  2001

  2005
 Dansk Folkeparti

 7,4%

 12%

 13,3%
Socialdemokraterna

 35,9%

 29%

 25,8%

Sedan valet i början av år 2005 tycks uppgången för DF och nedgången för (s) fortsätta. Enligt en opinionsmätning i september 2005 låg Dansk Folkparti på 16,% medan Socialdemokraterna låg på 23,9%.


 Se vidare:

Folketinget 2005

Stor majoritet