Varning för kusinäktenskap

Ur Jyllands-Posten den 22/10 -03:

"Unga invandrare demonstrerar i dag mot att regeringen vill vägra familjeåterförening i kusinäktenskap. Läkare varnar invandrarfamiljer för ärftliga sjukdomar i dessa äktenskap.

Danska läkare uppmanar unga invandrare och deras familjer att tänka sig grundligt för om de funderar på att planera ett äktenskap mellan kusiner i familjen. Risken för att ett barn i ett sådant äktenskap föds med handikapp är dubbelt så stor som i vanliga äktenskap.

Medan två-tre procent av alla nyfödda föds med medfödda sjukdomar eller missbildningar sker det för fem-sju procent av barnen i äktenskap mellan närbesläktade par, typiskt kusinäktenskap. Det rör sig om sjukdomar som hörselskador, synhandikapp, blodsjukdomar och mental efterblivenhet. "

En undersökning i Köpenhamns Amt1999 visade att 117 av 448 retarderade barn hade en annan etnisk bakgrund än dansk. Det motsvarar 26 procent - alltså en kraftig överrepresentation.

"På motsvarande sätt utgör barn från etniska minoriteter knappt 30 procent av alla 0-6-åringar som får hörapparat på Bispebjerg Hospital."

"Det finns inga uppgifter om antalet kusinäktenskap i Danmark. I Norge har man undersökt ca 7 500 barnafödslar i pakistanska familjer från 1967 till 1993. 30 procent av föräldrarna var kusingifta.

En motsvarande undersökning bland pakistanier i Storbritannien visade att närbesläktade äktenskap utgjorde 55 procent av samtliga äktenskap och att andelen ökade från generation till generation."

"I Turkiet utgör kusinäktenskap 21 procent av alla äktenskap, i Saudiarabien omkring 50 procent."

 


 

 Se vidare:

Nej till kusinäktenskap