Statsskulder och BNP

Två jämförelser mellan Danmark och Sverige:


STATSSKULDEN, I PROCENT AV BNP

 

 1999

  2000

  2001

  2002

 Danmark

 55%

 51%

 47%

 45%

 Sverige

 72%

 64%

 64%

 62%

Källa: The Economist


BRUTTONATIONALPRODUKT (BNP) PER INVÅNARE, I DOLLAR

 

 1999

  2000

  2001

  2002

 Danmark

 27.600

 29.000

 29.800

30.400

 Sverige

 24.300

 25.900

 26.600

 27.300

Källa: The Economist


Se vidare Riksgäldskontoret: http://www.rgk.se/omstatsskulden.htm